Grozījumi tīkla darbības uzlabošanas un maksas aprēķināšanas shēmās

AS “LatRailNet” valde 2017.gada 29.septembrī ir apstiprinājusi (prot.Nr.JALP-1.2/39-2017) AS “LatRailNet” 2017.gada 30.jūnija noteikumu Nr.JALP-7.6/03-2017 “Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras tīkla darbības uzlabošanas shēmas” un AS “LatRailNet” 2017.gada 30.jūnija noteikumu Nr.JALP-7.6/01-2017 “Maksas aprēķināšanas shēmas XI nodaļas” grozījumus. 

Lasīt vairāk

Pieņemts lēmums par infrastruktūras maksu no 2018.gada 1.janvāra

AS “LatRailNet” ir noteikusi maksu par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu pārvadājumiem (turpmāk – infrastruktūras maksa) periodam pēc 2017.gada 31.decembra. AS “LatRailNet” noteiktā infrastruktūras maksa stājas spēkā 2018.gada 01.janvārī.

Sākot ar 2018.gada 01.janvāri, infrastruktūras maksa par vienu vilcienu kilometru bez pievienotās vērtības nodokļa kravas vilcieniem noteikta EUR 11,08, pasažieru elektrovilcieniem EUR 7,27, pasažieru dīzeļvilcieniem EUR 6,10, pasažieru vilcieniem ar lokomotīvi EUR 6,94, savukārt, šaursliežu vilcieniem EUR 2,52 apmērā.

Lasīt vairāk

AS “LatRailNet” pieņem lēmumu par pārvadājumu organizēšanas atlaidi

AS “LatRailNet” 2016.gada 12.decembrī pieņēma lēmumu par pārvadājumu organizēšanas atlaides piemērošanu 2017. un 2018.gadam. Atlaide stājas spēkā ar 2017.gada 1.janvāri un ir spēkā līdz 2018.gada 31.decembrim vai līdz datumam, ar kuru spēku zaudē ar AS “LatRailNet” 2014. gada 5. novembra valdes lēmumiem Nr. JALP-1.3/2-2014, Nr. JALP-1.3/3-2014, Nr. JALP-1.3/4-2014, Nr. JALP-1.3/5-2014 un Nr. JALP-1.3/6-2014 apstiprinātās infrastruktūras maksas.

Lasīt vairāk