Grozījumi tīkla darbības uzlabošanas un maksas aprēķināšanas shēmās

AS “LatRailNet” valde 2017.gada 29.septembrī ir apstiprinājusi (prot.Nr.JALP-1.2/39-2017) AS “LatRailNet” 2017.gada 30.jūnija noteikumu Nr.JALP-7.6/03-2017 “Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras tīkla darbības uzlabošanas shēmas” un AS “LatRailNet” 2017.gada 30.jūnija noteikumu Nr.JALP-7.6/01-2017 “Maksas aprēķināšanas shēmas XI nodaļas” grozījumus. 

Lasīt vairāk

Pieņemts lēmums par infrastruktūras maksu no 2018.gada 1.janvāra

AS “LatRailNet” ir noteikusi maksu par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu pārvadājumiem (turpmāk – infrastruktūras maksa) periodam pēc 2017.gada 31.decembra. AS “LatRailNet” noteiktā infrastruktūras maksa stājas spēkā 2018.gada 01.janvārī.

Sākot ar 2018.gada 01.janvāri, infrastruktūras maksa par vienu vilcienu kilometru bez pievienotās vērtības nodokļa kravas vilcieniem noteikta EUR 11,08, pasažieru elektrovilcieniem EUR 7,27, pasažieru dīzeļvilcieniem EUR 6,10, pasažieru vilcieniem ar lokomotīvi EUR 6,94, savukārt, šaursliežu vilcieniem EUR 2,52 apmērā.

Lasīt vairāk