AS “LatRailNet” apstiprina dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadales shēmu

AS “LatRailNet” valde 2016.gada 06.septembrī ir apstiprinājusi (prot.Nr.JALP-1.2/30-2016) AS “LatRailNet” 2016.gada 06.septembra noteikumus Nr.JALP-7.6/01-2016 “Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadales shēma” (turpmāk – Noteikumi (shēma)).

Noteikumi (shēma) spēkā stājas ar to publicēšanas brīdi.

Par Noteikumu (shēmas) apstiprināšanu AS “LatRailNet” informēja Valsts dzelzceļa administrāciju un publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju VAS “Latvijas dzelzceļš” (turpmāk – infrastruktūras pārvaldītājs). Noteikumi (shēma) tiks iesniegti infrastruktūras pārvaldītājam iekļaušanai publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras tīkla pārskatā.

Iepazīties ar Noteikumiem (shēmu) var Tiesiskā regulējuma sadaļā.

Attēls:
“Riga Latvia 833” by DAVID HOLT (CC BY 2.0)

Komentāri slēgti