LOTLP uzdod izvērtēt vienota transporta infrastruktūras fonda izveidošanu

Latvijas Ostu, tranzīta un loģistikas padomes (LOTLP) 30.jūnija sēdē tika pieņemts zināšanai A/S “LatRailNet” ziņojums par jauna publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanas un attīstības finansēšanas modeļa izstrādi. LOTLP uzdeva Satiksmes ministrijai kopā ar Finanšu ministriju izvērtēt vienota transporta infrastruktūras fonda izveides iespējamību un lietderību.

AS “LatRailNet” valdes priekšsēdētājs norādīja uz atsevišķu tirgus segmentu ierobežotajām iespējām segt tiem piemērotos dzelzceļa infrastruktūras maksas uzcenojumus, kas nepieciešami starpības starp tiešajām un pilnajām izmaksām segšanai, kā rezultātā tiek veicināta finansiālā sloga palielināšanās. AS “LatRailNet” ieskatā valsts līdzfinansējuma nodrošināšanai būtu jāvērtē iespēja veidot vienotu un dažādiem transporta veidiem integrētu Valsts transporta infrastruktūras fondu, tostarp izskatot iespēju to finansēt arī no akcīzes nodokļa ieņēmumiem. Tāpat nepieciešama skaidra un vienota izpratne par dažādu transporta veidu spēju veicināt tautsaimniecības izaugsmi un citus pozitīvus blakusefektus, ir jānosaka prioritātes dažādu transporta pakalpojumu nodrošināšanā ar dažādiem transporta veidiem, vadoties pēc ekonomiskā izdevīguma, vides, drošības u.c. faktoriem. Lēmumu par valsts līdzfinansējumu būtu iespējams paredzēt Satiksmes ministrijas izstrādātajā indikatīvajā dzelzceļa infrastruktūras attīstības stratēģijā.

 AS “LatRailNet” ziņojuma “Par jauna publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanas un attīstības finansēšanas modeļa izstrādi un ieviešanas gaitu, paredzot tajā valsts līdzfinansējumu no akcīzes nodokļa ieņēmumiem par dzelzceļa pārvadājumos izlietoto dīzeļdegvielu” prezentācija.

Attēls:
“Black Hawk flight over Riga” by Kārlis Dambrāns (CC BY 2.0)

Komentāri slēgti