Maksas aprēķināšanas un iekasēšanas shēmu projekti publiskai aspriešanai

AS “LatRailNet” saskaņā ar Dzelzceļa likuma 11.panta pirmo daļu un 12.panta otro daļu ir izstrādājusi publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras “Maksas aprēķināšanas shēmas” un “Maksas iekasēšanas shēmas” projektus.

Gadījumā, ja ieinteresētajām personām, kurām šīs shēmas tiks piemērotas, ir kādi priekšlikumi, lūdzam līdz 2016.gada 15.decembrim nosūtīt tos AS “LatRailNet”, izmantojot oficiālos saziņas līdzekļus.

Iepazīties ar “Maksas aprēķināšanas shēmas” un “Maksas iekasēšanas shēmas” projektiem var Dokumentu projektu sadaļā.

 

Attēls:
“Railways” by Ignat Gorazd (CC BY 2.0)

Komentāri slēgti