Akcionāru sapulcē ievēlēta jauna AS “LatRailNet” valdes priekšsēdētāja

AS “LatRailNet” akcionāru sapulce valdes priekšsēdētājas amatā apstiprinājusi līdzšinējo uzņēmuma finanšu direktori Justīnu Hudenko. Akcionāru sapulcē uz jaunu pilnvaru termiņu ievēlēts arī uzņēmuma valdes loceklis Guntars Lapiņš.

J.Hudenko beigusi doktorantūras studijas Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātē, kļūstot par doktora zinātniskā grāda pretendenti. Uzņēmuma jaunajai valdes priekšsēdētājai ir ilggadēja darba pieredze VAS “Latvijas dzelzceļš” koncernā, iepriekš strādājot AS “LatRailNet” finanšu direktores un SIA “LDz Infrastruktūra” galvenās ekonomistes amatos.

“Ļoti novērtēju sev doto iespēju pierādīt sevi kā vadītāju uzņēmumā, kurā esmu strādājusi jau kopš tā dibināšanas,” atzīst J.Hudenko. Tuvākā gada laikā uzņēmumā gaidāms ļoti intensīvs darbs, jo šobrīd, ņemot vērā Eiropas Savienības izvirzītās prasības, tiek veiktas apjomīgas izmaiņas dzelzceļa infrastruktūras maksas un jaudas sadales tiesiskajā regulējumā. “Izaicinājumu ir daudz, tomēr šobrīd būtiskākais ir nodrošināt pārdomātu un efektīvu rīcību pašreiz saspringtajā situācijā dzelzceļa nozarē,” skaidro J.Hudenko.

Jau iepriekš plašsaziņas līdzekļos tika ziņots, ka līdzšinējais AS “LatRailNet” valdes priekšsēdētājs Ainis Stūrmanis ir ievēlēts par VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes locekli.

Koncerns Latvijas dzelzceļš sastāv no valdošā uzņēmuma VAS “Latvijas dzelzceļš” un piecām meitas sabiedrībām – AS “LatRailNet”, kas veic infrastruktūras maksas noteikšanu un dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali, SIA “LDZ CARGO”, kas nodrošina dzelzceļa kravu pārvadājumus un starptautiskos pasažieru pārvadājumus; infrastruktūras būvniecības un uzturēšanas uzņēmuma SIA “LDZ infrastruktūra”; ritošā sastāva remonta un uzturēšanas uzņēmuma SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”, kā arī apsardzes uzņēmuma SIA “LDZ apsardze”.

Foto: Elīna Kursīte

Komentāri slēgti