AS "LatRailNet" ir valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" meitas uzņēmums, kas saskaņā ar Dzelzceļa likumu veic publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja būtiskās funkcijas - lēmumu pieņemšanu par jaudas sadali, vilcienu ceļu iedalīšanu, tai skaitā gan par piekļuves noteikšanu un novērtēšanu, gan par atsevišķu vilcienu ceļu iedalīšanu, un lēmumu pieņemšanu par infrastruktūras maksām, tai skaitā maksas noteikšanu un iekasēšanu.

AS "LatRailNet" ir dibināta 2010.gada 27.decembrī. Uzņēmuma valdes priekšsēdētāja un rīkotājdirektore ir Justīna Hudenko. Uzņēmuma valdē darbojas valdes loceklis Guntars Lapiņš.

Dzelzceļa likums nosaka, ja koncerna valdošais uzņēmums (kapitālsabiedrība) ir publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs, bet šā koncerna atkarīgā sabiedrība ir pārvadātājs, publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja būtiskās funkcijas veic cits šā koncerna atkarīgais uzņēmums (kapitālsabiedrība), kas pats nav pārvadātājs un ir neatkarīgs publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veikšanā.

Direktīvā 2012/34/ES noteikts, ka dalībvalstis nodrošina, ka būtiskās funkcijas, kuras nosaka vienlīdzīgu un nediskriminējošu piekļuvi infrastruktūrai, uztic iestādēm vai uzņēmumiem, kas paši nesniedz nekādus dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumus. Neatkarīgi no organizatoriskās struktūras ir jāspēj pierādīt, ka šis mērķis ir sasniegts.

Plašāku informācija par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja būtiskajām funkcijām skatīt šeit.

9_landscape_compress

Attēli:
“Railway bridge” by Janels Katlaps (CC BY 2.0)
“railway” by Vladar4 (CC BY 2.0)