Lēmums par infrastruktūras maksu indeksāciju laika periodam no 2021.gada 1.janvāra

AS “LatRailNet” valde 2020.gada 9.novembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.JALP-1.3/78-2020 (prot. Nr.JALP-1.2/78-2020) “Par infrastruktūras maksas lielumu indeksāciju periodam no 2021.gada 1.janvāra” , ar kuru no 2021.gada 1.janvāra par 1,67% tiks indeksētas (paaugstinātas) līdz šim spēkā esošās publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras maksas.

Lasīt vairāk

AS “LatRailNet” apstiprina maksas par pārvaldītāja būtisko funkciju veikšanu no 2020.gada 13.decembra

AS “LatRailNet” valde 2020.gada 14.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.JALP-1.3/74-2020 “Par maksas par būtisko funkciju veikšanu periodam no 2020.gada 13.decembra līdz 2021.gada 11.decembrim noteikšanu”, ar kuru noteiktas maksas par AS “LatRailNet” sniegtajiem pakalpojumiem nākamajā vilcienu kustības gada grafika periodā.

Lasīt vairāk

Pieņemts AS “LatRailNet” lēmums par grozījumiem maksas aprēķināšanas un iekasēšanas shēmās

AS “LatRailNet” valde 2020.gada 13.oktobrī (valdes lēmums Nr. JALP-1.3./73-2020, prot. Nr. JALP-1.2./73-2020) ir apstiprinājusi grozījumus AS “LatRailNet” 2017.gada 30.jūnija noteikumos Nr.JALP-7.6/01-2017 “Maksas aprēķināšanas shēma” un AS “LatRailNet” 2017.gada 30.jūnija noteikumos Nr.JALP-7.6/02-2017 “Maksas iekasēšanas shēma”.

Lasīt vairāk

RFC NS-B paziņo par rezerves jaudu 2020. – 2021.gada vilcienu kustības gada grafikam

2020.gada 12. oktobrī Ziemeļjūras – Baltijas jūras dzelzceļa kravu pārvadājumu koridora (RFC NS-B) mājas lapā ir publicēta informācija par rezerves jaudu 2020. – 2021.gada vilcienu kustības gada grafikam, kas ir pieejama lietotājiem PCS (Path Coordination System) RailNetEurope instrumentā, ieskaitot Latvijas vilcienu ceļus.

Vairāk informācijas būs pieejama mājas lapā RFC8.

Latvija un Igaunija pievienojas Ziemeļjūras – Baltijas jūras dzelzceļa kravu pārvadājumu koridoram

Gandrīz piecus gadus pēc Ziemeļjūras – Baltijas jūras dzelzceļa kravu pārvadājumu koridora izveidošanas divas jaunas valstis, Latvija un Igaunija, ir oficiāli pievienojušās koridoram 2020. gada 12. oktobrī. Savienojums ar Rīgu un Tallinu ir kļuvis par daļu no Eiropas dzelzceļa kravu pārvadājumu koridoru tīkla, paplašinot esošos kravu pārvadājumu maršrutus.

Ziemeļjūras – Baltijas jūras dzelzceļa kravu pārvadājumu koridors (RFC NS-B) ir Eiropas projekts, kura mērķis ir uzlabot dzelzceļa kravu pārvadājumu pievilcīgumu un efektivitāti, nodrošinot nepārtrauktu un augstas kvalitātes dzelzceļa pārvadājumu piedāvājumu koridora ietvaros.

Lasīt vairāk

Par Valsts Kontroles ieteikumu iestrādāšanu maksas aprēķināšanas shēmā

AS “LatRailNet” valde 2020.gada 21.augustā (valdes lēmums Nr. JALP-1.3./67-2020, prot. Nr. JALP-1.2./67-2020) saskaņā ar Dzelzceļa likuma 11.panta pirmo daļu ir izstrādājusi un apstiprinājusi grozījumus AS “LatRailNet” 2017.gada 30.jūnija noteikumos Nr.JALP-7.6/01-2017 “Maksas aprēķināšanas shēma”. Minētie grozījumi izstrādāti, lai nodrošinātu Valsts kontroles revīzijā izteikto ieteikumu iestrādāšanu “Maksas aprēķināšanas shēmā”, precizējot minimālos AS “LatRailNet” lēmumu par infrastruktūras maksu pieņemšanas termiņus.

Lasīt vairāk