AS “LatRailNet” veic grozījumus dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadales shēmā

AS “LatRailNet” valde saskaņā ar Dzelzceļa likumu un Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumiem Nr.472 “Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadales noteikumi” 2019.gada 05.septembrī apstiprinājusi (prot. Nr.JALP-1.2/68-2019) grozījumus AS “LatRailNet” 2016.gada 06.septembra noteikumos Nr.JALP-7.6/01-2016 “Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadales shēma”.

Lasīt vairāk

Veikti redakcionāli grozījumi AS “LatRailNet” 2019.gada 17.jūnija valdes lēmumā

AS “LatRailNet” valde 2019.gada 28.augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr.JALP-1.3/66-2019 “Par grozījumiem AS “LatRailNet” 2019.gada 17.jūnija valdes sēdes protokolā Nr.JALP-1.2/45-2019 un AS “LatRailNet” 2019.gada 17.jūnija valdes lēmumā Nr.JALP-1.3/45-2019 “Par infrastruktūras vienības vidējo tiešo izmaksu noteikšanu un minimālo piekļuves pakalpojumu kompleksu, un par piekļuvi infrastruktūrai, kas savieno infrastruktūru ar apkalpes vietām, un citu saistīto maksas lielumu noteikšanu periodam pēc 2019.gada 1.jūlija”” , ar kuru ir veikti redakcionāli grozījumi (labotas skaitliskās informācijas neprecizitātes tabulās, kas nemaina pārvadātāju veikto maksājumu apmēru).

Lasīt vairāk

Lēmums par pakāpeniskas ieviešanas plānu maksām par jaudu tehnoloģiskajā kustībā

AS “LatRailNet” paziņo, ka atbilstoši AS “LatRailNet” 2019.gada 17.jūnija lēmuma Nr.JALP-1.3/45-2019 “Par infrastruktūras vienības vidējo tiešo izmaksu noteikšanu un minimālo piekļuves pakalpojumu kompleksu, un par piekļuvi infrastruktūrai, kas savieno infrastruktūru ar apkalpes vietām, un citu saistīto maksas lielumu noteikšanu periodam pēc 2019.gada 1.jūlija“ (turpmāk – Lēmums) darba kārtības 2.jautājuma nolemjošās daļas 5.punktam – Valsts dzelzceļa administrācija ir oficiāli lūgusi AS “LatRailNet” piemērot pakāpeniskas ieviešanas plānu Lēmuma darba kārtības 2.jautājuma nolemjošās daļas 4.punktā noteiktajām maksām par jaudu, ko izmanto tehnoloģisko procesu nodrošināšanai periodam pēc 2019.gada 1.jūlija, piemērojot Lēmuma darba kārtības 2.jautājuma nolemjošās daļas 5.punktā noteiktos maksas lielumus.

Lasīt vairāk

Lēmums par redakcionāliem grozījumiem AS “LatRailNet” 2019.gada 17.jūnija valdes lēmumā

AS “LatRailNet” valde 2019.gada 28.jūnijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.JALP-1.3/46-2019 “Par grozījumiem AS “LatRailNet” 2019.gada 17.jūnija valdes lēmumā Nr.JALP-1.3/45-2019 “Par infrastruktūras vienības vidējo tiešo izmaksu noteikšanu un minimālo piekļuves pakalpojumu kompleksu, un par piekļuvi infrastruktūrai, kas savieno infrastruktūru ar apkalpes vietām, un citu saistīto maksas lielumu noteikšanu periodam pēc 2019.gada 1.jūlija” (pielikumā), ar kuru ir veikti redakcionāli grozījumi (grozīts indeksa nosaukums, 6.punkta nosaukums un atsevišķas ailes nosaukums) AS “LatRailNet” valdes 2019.gada 17.jūnija lēmumā Nr.JALP-1.3/45-2019 “Par infrastruktūras vienības vidējo tiešo izmaksu noteikšanu un minimālo piekļuves pakalpojumu kompleksu, un par piekļuvi infrastruktūrai, kas savieno infrastruktūru ar apkalpes vietām, un citu saistīto maksas lielumu noteikšanu periodam pēc 2019.gada 1.jūlija”.

Lasīt vairāk

Paziņojums par mezglu komponentes sadalījumu starptautiskajā 1520 kustībā

AS “LatRailNet” paziņo, ka atbilstoši AS “LatRailNet” 2017.gada 30.jūnija noteikumu Nr.JALP-7.6/01-2017 “Maksas aprēķināšanas shēma” (turpmāk – MAS) 6.pielikuma 6.punktā paredzētajai kārtībai infrastruktūras maksas par  mezglu uzturēšanu lielums M mez uzt 1520 s kravu pārvadājumos starptautiskajā 1520 kustībā periodā pēc 2019.gada 1.jūlija ir piemērojams, ievērojot šādas proporcijas:

Lasīt vairāk

Pieņemts AS “LatRailNet” lēmums par infrastruktūras maksām pēc 2019. gada 1.jūlija

AS “LatRailNet” valde 2019.gada 17.jūnijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.JALP-1.3/45-2019 par infrastruktūras vienības vidējo tiešo izmaksu noteikšanu un minimālo piekļuves pakalpojumu kompleksu, un par piekļuvi infrastruktūrai, kas savieno infrastruktūru ar apkalpes vietām, un citu saistīto maksas lielumu noteikšanu periodam pēc 2019.gada 1.jūlija

Lasīt vairāk

Veikti grozījumi AS “LatRailNet” maksas aprēķināšanas un maksas iekasēšanas shēmās

AS “LatRailNet” valde 2019.gada 17.jūnijā (valdes lēmums Nr. JALP-1.3./44-2019, prot. Nr. JALP-1.2./44-2019) saskaņā ar Dzelzceļa likuma 11.panta pirmo daļu ir izstrādājusi un apstiprinājusi grozījumus AS “LatRailNet” 2017.gada 30.jūnija noteikumos Nr.JALP-7.6/01-2017 “Maksas aprēķināšanas shēma” un saskaņā ar Dzelzceļa likuma 12.panta otro daļu grozījumus AS “LatRailNet” 2017.gada 30.jūnija noteikumos Nr.JALP-7.6/02-2017 “Maksas iekasēšanas shēma”.

Lasīt vairāk