Par Valsts Kontroles ieteikumu iestrādāšanu maksas aprēķināšanas shēmā

AS “LatRailNet” valde 2020.gada 21.augustā (valdes lēmums Nr. JALP-1.3./67-2020, prot. Nr. JALP-1.2./67-2020) saskaņā ar Dzelzceļa likuma 11.panta pirmo daļu ir izstrādājusi un apstiprinājusi grozījumus AS “LatRailNet” 2017.gada 30.jūnija noteikumos Nr.JALP-7.6/01-2017 “Maksas aprēķināšanas shēma”. Minētie grozījumi izstrādāti, lai nodrošinātu Valsts kontroles revīzijā izteikto ieteikumu iestrādāšanu “Maksas aprēķināšanas shēmā”, precizējot minimālos AS “LatRailNet” lēmumu par infrastruktūras maksu pieņemšanas termiņus.

Lasīt vairāk

AS “LatRailNet” atklāj uzņēmuma jaunās biroja telpas Turgeņeva ielā 21, Rīgā

No 2020.gada 1.aprīļa AS “LatRailNet” ir pārcēlusies uz jaunām biroja telpām Turgeņeva ielā 21, Rīgā. Jaunajās telpās 5. jūnijā kopā ar uzņēmuma sadarbības partneriem, šaurā lokā, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumu nosacījumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanā, tika aizvadīta svinīga telpu atklāšana.

Ceram uz veiksmīgu un panākumiem bagātu tālāko uzņēmuma darbību jaunā un ērtā darba vidē!

Atgādinām, ka ir mainīta arī AS “LatRailNet” juridiskā adrese, kas turpmāk ir Turgeņeva iela 21, Rīga, LV-1050 (pilna informācija par uzņēmuma rekvizītiem šeit).

Apstiprināta tīkla noslodzes optimizēšanas atlaide tīkla daļā Brocēni – Liepāja

AS “LatRailNet” ir pieņēmusi lēmumu par tīkla noslodzes optimizēšanas atlaidi dzelzceļa infrastruktūras tīkla iecirkņa Jelgava – Liepāja daļā posmā Brocēni – Liepāja tirgus segmentā “regulāras satiksmes iekšzemes kravu pārvadājumi ar savācējvilcieniem un izvedvilcieniem, izmantojot iepriekš rezervētus vilcienu ceļus”. Atlaide stājas spēkā ar 2020.gada 1.jūliju un ir spēkā līdz 2020./2021. kustības gada grafika perioda beigām 2021.gada 11.decembrī vai līdz datumam, ar kuru spēku zaudē ar AS “LatRailNet” 23.12.2019. valdes lēmumu Nr.JALP-1.3/100-2019 (prot. Nr.JALP-1.2/100-2019) “Par infrastruktūras maksas lielumu indeksāciju periodam no 2020.gada 1.februāra” apstiprinātās infrastruktūras maksas.

Lasīt vairāk

Aizvadīts infrastruktūras maksas profesionāļu vebinārs Track Access Charges Summit

Track Access Charges Summit, kuram bija jānorisinās Rīgā 2020.gada 21. un 22. aprīlī, norisinājās vebināra veidā, ko organizēja Marieke van Gompel, RailTech galvenā redaktore. Stefans Maršnigs (Stefan Marschnig) un Ivans Vidovičs (Ivan Vidovic), abi Gracas Tehniskās universitātes pētnieki un Justīna Hudenko, AS “LatRailNet” valdes priekšsēdētāja, rīkotājdirektore, bija tīmekļa semināra viesi. Tīmekļa seminārs izpelnījās lielu interesi.

Lasīt vairāk