Izveidojot Eiropas vienoto dzelzceļa telpu, ir jāpieliek lielas pūles, lai sasniegtu tehnisko savstarpējo izmantojamību un nodrošinātu, ka ES dalībvalstu ritošais sastāvs varētu šķērsot valstu robežas. Turklāt, lai uzlabotu efektivitāti un mazinātu izmaksas, ir svarīgi nodrošināt tehnoloģiju standartizāciju plašākā mērogā.

Tranzīts.