AS “LatRailNet” veic nepārtrauktu dzelzceļa sektora salīdzināmo un saskaņoto galveno darbības rādītāju (KPI) monitoringu. Darbības rādītāji ir atlasīti no Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021.– 2027.gadam un Transporta attīstības pamatnostādnēm 2021.– 2027.gadam, kā arī paplašināti ar atbalstošo rādītāju sistēmu, kurus izmanto būtisko funkciju lēmumu efektivitātes novērtējumam. Šajā sadaļā Jūs varat atrast informāciju par:

Dažādu transporta veidu pakalpojumu īpatsvars kopējā pakalpojumu eksportā Latvijā

Latvijas teritorijā kravu tranzītu lielākoties nodrošina dzelzceļa pārvadājumi. Aptuveni 64% no visiem importa dzelzceļa kravu sūtījumiem Latvijā ievesti no Krievijas un Baltkrievijas. Latvijas ostas sniedz būtisku ieguldījumu tranzīta plūsmu turpmākajā organizācijā, tomēr dzelzceļa un ostu nozīme ir ievērojami samazinājusies tranzīta kravu apjomu straujā kritumu dēļ. Krievijas ostu transporta politika ilgstoši ir vērsta uz to, lai nodrošinātu loģistikas neatkarību no tranzīta valstīm. Tādējādi kravu apjoma samazināšanās Latvijā nav tieši saistīta ar piekļuvi dzelzceļa vai ostu infrastruktūras pasliktināšanos, bet gan ar tranzīta maršrutu pārstrukturēšanu un ģeopolitisko situāciju.

Latvijas ostās kopā pārkrauto kravu apjoms

 

Baltijas jūras austrumu krasta ostās pārkrauto kravu un TEU apjoms