Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras maksa kravu pārvadājumos Baltijas valstīs 2022.gadā, EUR / vilcienu km

Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras maksa pasažieru pārvadājumos Baltijas valstīs 2022.gadā, EUR / vilcienu km