Dzelzceļa transports ir viens no perspektīvākajiem sauszemes transporta veidiem gan drošības, gan ekoloģiskā ziņā, veidojot pamatu Latvijas transporta un loģistikas pakalpojumu eksportam, kā arī citu tautsaimniecības nozaru efektīvai darbībai. Dzelzceļa kravu pārvadājumu apjoms veido apmēram 49% no valsts kopējā sauszemes pārvadājumu apjoma.