AS “LatRailNet” veic nepārtrauktu dzelzceļa sektora salīdzināmo un saskaņoto galveno darbības rādītāju (KPI) monitoringu. Darbības rādītāji ir atlasīti no Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021.– 2027.gadam un Transporta attīstības pamatnostādnēm 2021.– 2027.gadam, kā arī paplašināti ar atbalstošo rādītāju sistēmu, kurus izmanto būtisko funkciju lēmumu efektivitātes novērtējumam. Šajā sadaļā Jūs varat atrast informāciju par:

Transporta un uzglabāšanas nozares pievienotā vērtība

Dzelzceļa kravu un pasažieru apgrozības intensitātes dinamika

Dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanas, atjaunošanas un modernizācijas izmaksas