AS “LatRailNet” noteikusi infrastruktūras maksu 2014.gadam

AS “LatRailNet” noteikusi maksu par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu pārvadājumiem periodam pēc 2013.gada 31.decembra. AS “LatRailNet” noteiktā infrastruktūras maksas stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. Noteiktā infrastruktūras maksa būs spēkā līdz 2014.gada 31.decembrim.

Lasīt vairāk

AS “LatRailNet” izstrādāta neatkarības prasību programma 2013.gadam

2013.gada 2.aprīlī AS “LatRailNet” kā publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veicējs saskaņā ar Dzelzceļa likuma 13.1 panta piektās daļas 4.punktu Valsts dzelzceļa administrācijā ir iesniegusi 2013.gada 28.martā apstiprināto “Ziņojumu par “Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veicēja neatkarības prasību programmā” uzdoto rīcības pasākumu izpildi”, kā arī “Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veicēja neatkarības prasību programmu 2013.gadam”.

Lasīt vairāk

Noteikta pārvadājumu organizēšanas atlaide 2013.gada maksai

AS “LatRailNet” 2011.gada 10.decembrī pieņēma lēmumu par pārvadājumu organizēšanas atlaides piemērošanu publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras maksai 2013.gadam. Pārvadājumu organizēšanas atlaide stājas spēkā ar 2013.gada 1.janvāri un ir spēkā līdz 2013.gada 31.decembrim. Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Lasīt vairāk

Noteikta maksa par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu pārvadājumiem 2013.gadā

AS “LatRailNet” nosaka jaunu maksu par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu pārvadājumiem periodam pēc 2012.gada 31.decembra. Ievērojot dzelzceļa pārvadātāju ierosinājumus un nepieciešamību atvieglot pārvadātāju nākamā gada saimnieciskās darbības plānošanu, AS LatRailNet ir radusi iespēju infrastruktūras maksu noteikt 2 nedēļas ātrāk par līdz šim ierasto termiņu.

Lasīt vairāk