Pieņemti grozījumi dzelzceļa likumā

Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veicējs, pildot likumā noteiktās funkcijas, ir tiesīgs pieprasīt un saņemt no publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja, kas neveic pārvaldītāja būtiskās funkcijas, un pārvadātājiem savu funkciju veikšanai nepieciešamo informāciju.

Lasīt vairāk

Dibināta LDz meitassabiedrība AS “LatRailNet”

Sākot ar 2011.gada 1.janvāri dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali un infrastruktūras maksas noteikšanu veiks neatkarīga VAS Latvijas dzelzceļš (LDz) meitassabiedrība LatRailNet. Saskaņā ar grozījumiem Dzelzceļa likumā izveidota jauna kapitālsabiedrība – akciju sabiedrība LatRailNet.

Lasīt vairāk