AS “LatRailNet” lēmumi

Datums Lēmuma Nr. Protokola Nr. Nosaukums Saite
27.04.2011. - - Pieņemti grozījumi dzelzceļa likumā šeit
16.06.2011. - - SPRK apstiprina infrastruktūras maksas piemērošanas un norēķinu kārtības šeit
30.06.2011. - prot.Nr.02-08-2011/10 Par atlaides piemērošanu pasažieru elektrovilcieniem un dīzeļvilcieniem šeit
05.12.2011. Nr.02-15-2011/04 prot. Nr.02-08-2011/16 Lēmums par pārvadājumu organizēšanas atlaidi 2012. gadam šeit
15.12.2011. - - Apstiprināts jaudas sadales plāns 2012. – 2013. gada periodam šeit
25.06.2012. - - VAS “Latvijas dzelzceļš” publicē infrastruktūras tīkla pārskatu 2013.gadam šeit
15.11.2012 Nr.02-15-2012/JALP-0 prot.Nr. 02-08-2012/JALP-20 Noteikta maksa par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu pārvadājumiem 2013.gadā šeit
29.11.2012 Nr.02-15-2012/JALP-03 prot. Nr.02-08-2012/JALP-22 Noteikta maksas apjoma atlaide pārvadājumiem ar kravas vilcieniem šeit
29.11.2012 - - Jaudas sadales plāns 2013. – 2014. gada periodam šeit
10.12.2012. Nr.02-15-2012/JALP-04 prot. Nr.02-08-2012/JALP-23 Noteikta pārvadājumu organizēšanas atlaide 2013.gada maksai šeit
02.04.2013. - - AS “LatRailNet” izstrādāta neatkarības prasību programmu 2013.gadam šeit
21.11.2013. - - AS “LatRailNet” noteikusi infrastruktūras maksu 2014.gadam šeit
21.11.2013. Nr.02-15-2013/JALP-06 prot. Nr.02-08-2013/JALP-31 Lēmums par pārvadājumu organizēšanas atlaidi 2014.gadam šeit
20.05.2014. Nr. JALP-1.3/1-2014 prot. Nr. JALP-1.2/17-2014 Par pārvadājumu organizēšanas atlaidi no 2014.gada 1.jūnija šeit
06.11.2014. - - Pieņemts lēmums par infrastruktūras maksu no 2015.gada 1.janvāra šeit
06.11.2014. Nr. JALP-1.3/3-2014 prot. Nr. JALP-1.2/28-2014 Pieņemts lēmums par infrastruktūras maksu no 2015.gada 1.janvāra šeit
06.11.2014. Nr. JALP-1.3/5-2014 prot. Nr. JALP-1.2/28-2014 Pieņemts lēmums par infrastruktūras maksu no 2015.gada 1.janvāra šeit
06.11.2014. Nr. JALP-1.3/4-2014 prot. Nr. JALP-1.2/28-2014 Pieņemts lēmums par infrastruktūras maksu no 2015.gada 1.janvāra šeit
06.11.2014. Nr. JALP-1.3/6-2014 prot. Nr. JALP-1.2/28-2014 Pieņemts lēmums par infrastruktūras maksu no 2015.gada 1.janvāra šeit
06.11.2014. Nr. JALP-1.3/2-2014 prot. Nr. JALP-1.2/28-2014 Pieņemts lēmums par infrastruktūras maksu no 2015.gada 1.janvāra šeit
12.12.2014. Nr. JALP-1.3/8-2014 prot. Nr.JALP-1.2/33-2014 2015.gadā pārvadājumu organizēšanas atlaide saglabāsies nemainīga šeit
12.12.2015. - - AS “LatRailNet” apstiprina jaudas sadales plānu 2016.gadam šeit
17.12.2015. Nr. JALP-1.3/2-2015 prot. Nr.JALP-1.2/34-2015 Lēmums par pārvadājumu organizēšanas atlaidi 2016.gadam šeit
10.03.2016. Nr. JALP-1.3/01-2016 prot. Nr.JALP-1.2/05-2016 Lēmums par pakāpenisku EK īstenošanas regulas prasību piemērošanu šeit
01.07.2016. - - LOTLP uzdod izvērtēt vienota transporta infrastruktūras fonda izveidošanu šeit
07.07.2016. - - MK apstiprina dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadales noteikumus šeit
11.07.2016. - - AS “LatRailNet” apstiprina jaudas sadales plānu nākamajam periodam šeit
08.08.2016. - - Publicēts jaudas sadales shēmas projekts publiskai apspriešanai šeit
08.09.2016. Nr. JALP-7.6/01-2016 prot. Nr.JALP-1.2/30-2016 AS “LatRailNet” apstiprina dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadales shēmu šeit
15.11.2016. - - Maksas aprēķināšanas un iekasēšanas shēmu projekti publiskai aspriešanai šeit
12.12.2016. Nr. JALP-1.3/03-2016 prot. Nr.JALP-1.2/48-2016 AS “LatRailNet” pieņem lēmumu par pārvadājumu organizēšanas atlaidi šeit
30.06.2017. Nr. JALP-1.3/02-2017 prot. Nr. JALP-1.2/29-2017 Pieņemts lēmums par infrastruktūras maksu no 2018.gada 1.janvāra šeit
30.06.2017. Nr. JALP-1.3/02-2017 prot. Nr. JALP-1.2/29-2017 Pieņemts lēmums par infrastruktūras maksu no 2018.gada 1.janvāra šeit
30.06.2017. Nr. JALP-1.3/02-2017 prot. Nr. JALP-1.2/29-2017 Pieņemts lēmums par infrastruktūras maksu no 2018.gada 1.janvāra šeit
30.06.2017. Nr. JALP-1.3/03-2017 prot. Nr.JALP-1.2/30-2017 Apstiprināta pārvadājumu organizēšanas atlaide no 2018.gada 1.janvāra šeit
30.06.2017. Nr. JALP-1.3/04-2017 - AS “LatRailNet” lēmums par Komisijas regulas (ES) 2015/909 piemērošanu šeit
30.06.2017. Nr. JALP-1.3/04-2017 - AS “LatRailNet” lēmums par Komisijas regulas (ES) 2015/909 piemērošanu šeit
30.06.2017. Nr. JALP-1.3/04-2017 - AS “LatRailNet” lēmums par Komisijas regulas (ES) 2015/909 piemērošanu šeit
30.06.2017. Nr.JALP-1.3/05-2017 prot. Nr.JALP-1.2/31-2017 Apstiprināta dzelzceļa infrastruktūras maksas aprēķināšanas shēma šeit
30.06.2017. Nr.JALP-1.3/05-2017 prot. Nr.JALP-1.2/31-2017 Apstiprināta dzelzceļa infrastruktūras maksas aprēķināšanas shēma šeit
30.06.2017. Nr.JALP-1.3/05-2017 prot. Nr.JALP-1.2/31-2017 Apstiprināta dzelzceļa infrastruktūras maksas aprēķināšanas shēma šeit
30.06.2017. Nr.JALP-1.3/05-2017 prot. Nr.JALP-1.2/31-2017 Apstiprināta dzelzceļa infrastruktūras maksas aprēķināšanas shēma šeit
30.06.2017. Nr.JALP-1.3/06-2017 prot. Nr.JALP-1.2/32-2017 Apstiprināta dzelzceļa infrastruktūras maksas iekasēšanas shēma šeit
30.06.2017. Nr.JALP-1.3/06-2017 prot. Nr.JALP-1.2/32-2017 Apstiprināta dzelzceļa infrastruktūras maksas iekasēšanas shēma šeit
30.06.2017. Nr.JALP-1.3/06-2017 prot. Nr.JALP-1.2/32-2017 Apstiprināta dzelzceļa infrastruktūras maksas iekasēšanas shēma šeit
30.06.2017. Nr.JALP-1.3/06-2017 prot. Nr.JALP-1.2/32-2017 Apstiprināta dzelzceļa infrastruktūras maksas iekasēšanas shēma šeit
30.06.2017. Nr.JALP-1.3/07-2017 prot. Nr.JALP-1.2/33-2017 Apstiprināta dzelzceļa infrastruktūras tīkla darbības uzlabošanas shēma šeit
30.06.2017. Nr.JALP-1.3/07-2017 prot. Nr.JALP-1.2/33-2017 Apstiprināta dzelzceļa infrastruktūras tīkla darbības uzlabošanas shēma šeit
07.09.2017. Nr.JALP-1.3/07-2017 prot. Nr.JALP-1.2/33-2017 Maksas aprēķināšanas shēmas 11. nodaļas grozījumu projekts publiskai apspriešanai šeit
29.09.2017. - prot.Nr.JALP-1.2/39-2017 Grozījumi tīkla darbības uzlabošanas un maksas aprēķināšanas shēmās šeit
24.11.2017. - - AS “LatRailNet” apstiprina grozījumus jaudas sadales plānā nākamajam periodam šeit
14.12.2017. - prot. Nr.JALP-1.2/49-2017 Veikti grozījumi AS “LatRailNet” maksas iekasēšanas shēmas pielikumā šeit
19.01.2018. Nr. JALP-7.6/01-2018 prot. Nr.JALP-1.2/08-2018 Grozījumi iekasēšanas shēmā attiecībā uz nokavējuma procentu piemērošanu šeit
22.02.2018. - - Panākta vienošanās par jaudas iedalīšanu pārvadājumos starp Latviju un Lietuvu šeit
22.02.2018. - - Panākta vienošanās par jaudas iedalīšanu pārvadājumos starp Latviju un Lietuvu šeit
26.02.2018. Nr. JALP-7.6/02-2018 prot. Nr.JALP-1.2/17-2018 Paziņojums par grozījumu veikšanu AS “LatRailNet” maksas iekasēšanas shēmā šeit
10.04.2018. Nr. JALP-1.3/03-2018 - AS “LatRailNet” lemj par Regulas normu galējo piemērošanas termiņu šeit
10.04.2018. Nr. JALP-1.3/03-2018 - AS “LatRailNet” lemj par Regulas normu galējo piemērošanas termiņu šeit
10.04.2018. Nr. JALP-1.3/03-2018 - AS “LatRailNet” lemj par Regulas normu galējo piemērošanas termiņu šeit
21.08.2018. Nr.JALP-7.6/04-2018 prot. Nr.JALP-1.2/50-2018 Grozījumi dzelzceļa infrastruktūras maksas aprēķināšanas shēmā šeit
21.08.2018. Nr.JALP-7.6/04-2018 prot. Nr.JALP-1.2/50-2018 Grozījumi dzelzceļa infrastruktūras maksas aprēķināšanas shēmā šeit
17.09.2018. - - AS “LatRailNet” paziņojums par pierādījumiem tīkla darbības uzlabošanai šeit
12.12.2018. - prot. Nr.JALP-1.2/71-2018 AS “LatRailNet” veic grozījumus dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadales shēmā šeit
16.01.2019. - - Par dzelzceļa infrastruktūras jaudas iedalīšanu jaunā iecirknī Bolderāja – Krievu sala šeit
30.04.2019. Nr. JALP-1.3./31-2019 prot. Nr. JALP-1.2./31-2019 AS “LatRailNet” apstiprina Maksas aprēķināšanas shēmas un Maksas iekasēšanas shēmas grozījumus šeit
30.04.2019. Nr. JALP-1.3./31-2019 prot. Nr. JALP-1.2./31-2019 AS “LatRailNet” apstiprina Maksas aprēķināšanas shēmas un Maksas iekasēšanas shēmas grozījumus šeit
30.04.2019. Nr. JALP-1.3./31-2019 prot. Nr. JALP-1.2./31-2019 AS “LatRailNet” apstiprina Maksas aprēķināšanas shēmas un Maksas iekasēšanas shēmas grozījumus šeit
17.06.2019. Nr. JALP-1.3./44-2019 prot. Nr. JALP-1.2./44-2019 Veikti grozījumi AS “LatRailNet” maksas aprēķināšanas un maksas iekasēšanas shēmās šeit
17.06.2019. Nr. JALP-1.3./44-2019 prot. Nr. JALP-1.2./44-2019 Veikti grozījumi AS “LatRailNet” maksas aprēķināšanas un maksas iekasēšanas shēmās šeit
17.06.2019. Nr. JALP-1.3./44-2019 prot. Nr. JALP-1.2./44-2019 Veikti grozījumi AS “LatRailNet” maksas aprēķināšanas un maksas iekasēšanas shēmās šeit
17.06.2019. Nr. JALP-1.3/45-2019 - Pieņemts AS “LatRailNet” lēmums par infrastruktūras maksām pēc 2019. gada 1.jūlija šeit
17.06.2019. Nr. JALP-1.3/45-2019 - Pieņemts AS “LatRailNet” lēmums par infrastruktūras maksām pēc 2019. gada 1.jūlija šeit
21.06.2019. Nr. JALP-1.3/45-2019 prot. Nr.JALP-1.2/45-2019 Paziņojums par mezglu komponentes sadalījumu starptautiskajā 1520 kustībā šeit
21.06.2019. Nr. JALP-1.3/45-2019 prot. Nr.JALP-1.2/45-2019 Paziņojums par mezglu komponentes sadalījumu starptautiskajā 1520 kustībā šeit
28.06.2019. Nr. JALP-1.3/46-2019 - Lēmums par redakcionāliem grozījumiem AS “LatRailNet” 2019.gada 17.jūnija valdes lēmumā šeit
28.06.2019. Nr. JALP-1.3/46-2019 - Lēmums par redakcionāliem grozījumiem AS “LatRailNet” 2019.gada 17.jūnija valdes lēmumā šeit
28.06.2019. Nr. JALP-1.3/46-2019 - Lēmums par redakcionāliem grozījumiem AS “LatRailNet” 2019.gada 17.jūnija valdes lēmumā šeit
03.07.2019. Nr. JALP-1.3/49-2019 - Lēmums par pakāpeniskas ieviešanas plānu maksām par jaudu tehnoloģiskajā kustībā šeit
03.07.2019. Nr. JALP-1.3/49-2019 - Lēmums par pakāpeniskas ieviešanas plānu maksām par jaudu tehnoloģiskajā kustībā šeit
03.07.2019. Nr. JALP-1.3/49-2019 - Lēmums par pakāpeniskas ieviešanas plānu maksām par jaudu tehnoloģiskajā kustībā šeit
15.07.2019. - - Pieņemts lēmums par jaudas sadales plāna apstiprināšanu nākamajam periodam šeit
28.08.2019. Nr. JALP-1.3/66-2019 - Veikti redakcionāli grozījumi AS “LatRailNet” 2019.gada 17.jūnija valdes lēmumā šeit
28.08.2019. Nr. JALP-1.3/66-2019 - Veikti redakcionāli grozījumi AS “LatRailNet” 2019.gada 17.jūnija valdes lēmumā šeit
28.08.2019. Nr. JALP-1.3/66-2019 - Veikti redakcionāli grozījumi AS “LatRailNet” 2019.gada 17.jūnija valdes lēmumā šeit
28.08.2019. - prot. Nr.JALP-1.2/31-2019 Maksas diferencēšanas tīkla darbības uzlabošanas nodrošināšanai apspriešana šeit
05.09.2019. Nr. JALP-7.6/05-2019 prot. Nr.JALP-1.2/68-2019 AS “LatRailNet” veic grozījumus dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadales shēmā šeit
05.09.2019. Nr. JALP-7.6/05-2019 prot. Nr.JALP-1.2/68-2019 AS “LatRailNet” veic grozījumus dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadales shēmā šeit
30.09.2019. - - Veikti grozījumi maksas aprēķināšanas, iekasēšanas un jaudas sadales shēmās šeit
30.09.2019. Nr. JALP-7.6/06-2019 prot. Nr.JALP-1.2./73-2019 Veikti grozījumi maksas aprēķināšanas, iekasēšanas un jaudas sadales shēmās šeit
30.09.2019. Nr. JALP-7.6/07-2019 prot. Nr.JALP-1.2./74-2019 Veikti grozījumi maksas aprēķināšanas, iekasēšanas un jaudas sadales shēmās šeit
30.09.2019. Nr. JALP-7.6/08-2019 prot. Nr.JALP-1.2./74-2019 Veikti grozījumi maksas aprēķināšanas, iekasēšanas un jaudas sadales shēmās šeit
30.09.2019. - - Paziņojums par mezglu komponentes proporcijas apmēru vienam vagonam 1520 kustībā šeit
30.09.2019. Nr. JALP-1.3/75-2019 prot. Nr.JALP-1.2/75-2019 Maksas lielumi pārvadājumiem tirgus segmentos ar iepriekš rezervētiem vilcienu ceļiem šeit
30.09.2019. Nr. JALP-1.3/75-2019 prot. Nr.JALP-1.2/75-2019 Maksas lielumi pārvadājumiem tirgus segmentos ar iepriekš rezervētiem vilcienu ceļiem šeit
07.11.2019. Nr. JALP-1.3./84-2019 prot. Nr. JALP-1.2./84-2019 AS “LatRailNet” apstiprina grozījumus maksas aprēķināšanas shēmā šeit
07.11.2019. Nr. JALP-1.3./84-2019 prot. Nr. JALP-1.2./84-2019 AS “LatRailNet” apstiprina grozījumus maksas aprēķināšanas shēmā šeit
08.11.2019. - - AS “LatRailNet” apstiprina maksas par pārvaldītāja būtisko funkciju veikšanu no 2019.gada 8.decembra šeit
08.11.2019. Nr. JALP-1.3./87-2019 prot. Nr.JALP-1.2./87-2019 AS “LatRailNet” apstiprina maksas par pārvaldītāja būtisko funkciju veikšanu no 2019.gada 8.decembra šeit
23.12.2019. - - Apstiprināti grozījumi AS “LatRailNet” maksas aprēķināšanas shēmā šeit
23.12.2019. Nr. JALP-7.6/10-2019 prot. Nr.JALP-1.2./99-2019 Apstiprināti grozījumi AS “LatRailNet” maksas aprēķināšanas shēmā šeit
23.12.2019. - - Pieņemts lēmums par infrastruktūras maksu indeksāciju no 2020.gada 1.februāra šeit
23.12.2019. Nr. JALP-1.3/100-2019 prot. Nr.JALP-1.2/100-2019 Pieņemts lēmums par infrastruktūras maksu indeksāciju no 2020.gada 1.februāra šeit
26.02.2020. - - AS “LatRailNet” papildina maksas aprēķināšanas shēmu ar robežstaciju Reņģe šeit
26.02.2020. Nr. JALP-7.6./01-2020 prot. Nr.JALP-1.2./21-2020 AS “LatRailNet” papildina maksas aprēķināšanas shēmu ar robežstaciju Reņģe šeit
19.03.2020. - - Par grozījumu apstiprināšanu jaudas sadales plānā nākamajam periodam šeit
19.03.2020. Nr. JALP-1.3./27-2020 prot. Nr.JALP-1.2/27-2020 Par grozījumu apstiprināšanu jaudas sadales plānā nākamajam periodam šeit
23.03.2020. - - Pieņemts AS “LatRailNet” lēmums par grozījumiem maksas aprēķināšanas shēmā šeit
23.03.2020. Nr. JALP-7.6./02-2020 prot. Nr.JALP-1.2./29-2020 Pieņemts AS “LatRailNet” lēmums par grozījumiem maksas aprēķināšanas shēmā šeit
23.03.2020. - - Par tīkla noslodzes optimizēšanas atlaides noteikšanu iecirknī Rēzekne – Daugavpils šeit
23.03.2020. Nr. JALP-1.3./30-2020 prot. Nr. JALP-1.2./30-2020 Par tīkla noslodzes optimizēšanas atlaides noteikšanu iecirknī Rēzekne – Daugavpils šeit
31.03.2020. - - AS “LatRailNet” paziņojums par vienības vidējo tiešo izmaksu apmēru visā tīklā šeit
31.03.2020. - - AS “LatRailNet” paziņojums par vienības vidējo tiešo izmaksu apmēru visā tīklā šeit
16.04.2020. - - Atzinums par AS “LatRailNet” pasākumiem neatkarības prasību nodrošināšanā šeit
13.06.2020. Nr. JALP-1.3./54-2020 prot. Nr. JALP-1.2./54-2020 Par tīkla noslodzes optimizēšanas atlaides noteikšanu publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras tīkla iecirkņa Jelgava – Liepāja daļā posmā Brocēni – Liepāja šeit
03.07.2020. Nr.JALP-1.3./57-2020 prot. Nr.JALP-1.2./57-2020 Par grozījumu apstiprināšanu maksas iekasēšanas shēmā šeit