Grozījumi dzelzceļa infrastruktūras maksas aprēķināšanas shēmā

AS “LatRailNet” valde 2018.gada 21.augustā apstiprinājusi (prot. Nr.JALP-1.2/50-2018) grozījumus AS “LatRailNet” 2017.gada 30.jūnija noteikumos Nr.JALP-7.6/01-2017 “Maksas aprēķināšanas shēma”.


Dokuments pieejams sadaļā AS “LatRailNet” shēmas vai sekojiet saitei zemāk:

 Grozījumi AS “LatRailNet” 2017.gada 30.jūnija noteikumos Nr.JALP-7.6/01-2017 “Maksas aprēķināšanas shēma” (apstiprināti 21.08.2018., prot.Nr.JALP-1.2/50-2018)


AS “LatRailNet” lēmums pieņemts, ievērojot Valsts dzelzceļa administrācijas 2018.gada 27.jūnija lēmumu Nr.1.5.-6/7 Par maksas aprēķināšanas shēmu, ar kuru uzdots līdz 2018.gada 24.augustam maksas aprēķināšanas shēmāveikt  tādus grozījumus, kas nodrošinātu to atbilstību Dzelzceļa likuma 11.1panta pirmajai un septītajai daļai, paredzot kritērijus pasažieru pārvadājumu pakalpojumu, ko sniedz saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu līgumu, tirgus segmentam piemērojamā uzcenojuma vērtēšanai, izslēdzot no tiem jau iepriekš plānojamus no valsts vai pašvaldību budžetiem sedzamus izdevumus, kurus pasažieru pārvadātāji nespēj segt no saviem pārvadājumu ieņēmumiem.

Ievērojot augstākminēto, AS “LatRailNet” ir izstrādājusi un 2018.gada 21.augustā apstiprinājusi (prot. Nr.JALP-1.2/50-2018) grozījumus AS “LatRailNet” 2017.gada 30.jūnija noteikumos Nr.JALP-7.6/01-2017 “Maksas aprēķināšanas shēma”.


 

Attēls:
“Gray electronic calculator buttons” by Bernt Rostad (CC BY 2.0)

 

 

Komentāri slēgti