2022. gada 14. jūlijā atjaunoti AS “LatRailNet” organizācijas darbības shēma un valdes reglaments

Izmaiņas saistītas ar rīkotājdirektora amata likvidēšanu organizācijas struktūrā.

Vairāk informāciju skatīt dokumentos.

Komentāri slēgti