Lēmums par tīkla noslodzes optimizēšanas atlaidi labības kravu pārvadājumiem

AS “LatRailNet” 2023.gada 17.jūlijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.JALP-1.3/6-2023 (prot.Nr.JALP-1.2./38-2023) “Par tīkla noslodzes optimizēšanas atlaides noteikšanu publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras tīkla daļā posmos Jelgava – Meitene, Jelgava – Skrunda, Jelgava – Iecava, Jelgava – Sabile, Šķirotava – Valmiera, Šķirotava – Skulte, Krustpils – Aizkraukle, Krustpils – Gulbene, Rēzekne II – Viļāni un Ventspils – Sabile”, ar kuru infrastruktūras maksai noteikta tīkla noslodzes optimizēšanas atlaide minētajos tīkla posmos tirgus segmentā “neregulāras satiksmes iekšzemes kravu pārvadājumi ar savācējvilcieniem un izvedvilcieniem. 

Lai nodrošinātu efektīvāku vagonu izmantošanu, kā arī veicinātu dzelzceļa pakalpojumu attīstību un nepietiekami izmantotu līniju izmantošanu infrastruktūras tīkla daļā posmos Jelgava – Meitene, Jelgava – Skrunda, Jelgava – Iecava, Jelgava – Sabile, Šķirotava – Valmiera, Šķirotava – Skulte, Krustpils – Aizkraukle, Krustpils – Gulbene, Rēzekne II – Viļāni un Ventspils – Sabile, AS “LatRailNet” ir pieņēmusi lēmumu par tīkla noslodzes optimizēšanas atlaides piemērošanu labības kravu pārvadājumiem ražas savākšanas periodā no 2023.gada 1.augusta līdz 2023.gada 30.novembrim. Atlaides piemērošana labības kraušanas sezonā, kad infrastruktūras tīklā ir ievērojams vagonu deficīts, veicinās ātrāku vagonu apriti infrastruktūras tīklā. 

Iepazīties ar pilnu AS “LatRailNet” valdes lēmuma tekstu iespējams, sekojot saitei zemāk:

AS “LatRailNet” 17.07.2023. valdes lēmums Nr.JALP-1.3/6-2023 (prot.Nr.JALP-1.2./38-2023)

Saskaņā ar AS “LatRailNet” lēmumu maksas lielumi (M aratlaidi param nereg sviv krav) ar tīkla noslodzes optimizēšanas atlaidi infrastruktūras tīkla daļā augstāk minētajos dzelzceļa ceļu posmos, labības kravu pārvadājumiem tirgus segmentā “neregulāras satiksmes iekšzemes kravu pārvadājumi ar savācējvilcieniem un izvedvilcieniem” dažādiem maksas parametriem noteikti šādā apmērā: 

1) maksas lielums par infrastruktūras uzturēšanu un kustības vadību ar atlaidi
(M aratlaidi ceļ uztur nereg sviv krav)

5,14 euro apmērā par vilcienu kilometru (bez pievienotās vērtības nodokļa)

2) maksas lielums par infrastruktūras, kas nodrošina piekļuvi dzelzceļa infrastruktūrai, kas savieno to ar apkalpes vietām, uzturēšanu un kustības vadību ar atlaidi
(M aratlaidi mez uztur nereg sviv krav)

7,73 euro apmērā par vagonu (bez pievienotās vērtības nodokļa)

3) maksas lielumu par infrastruktūras atjaunošanu ar atlaidi
(M aratlaidi atj nereg sviv krav)

0,00038443 euro apmērā par bruto tonnu kilometru (bez pievienotās vērtības nodokļa)

AS “LatRailNet” ir saņēmusi pieteikumu iesniedzēja priekšlikumu un šobrīd vērtē iespēju izveidot jaunu tirgus segmentu iekšzemes labības kravu pārvadājumiem nākamajos periodos. Jauna tirgus segmenta izveidošana ļaus nodrošināt iekšzemes labības kravu pārvadajumiem nepārtrauktu konkurētspējīgas infrastruktūras maksas piemērošanu. 

 

Komentāri slēgti