Atzīmējot VAS “Latvijas dzelzceļš” 104. gadadienu, Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejā

4. augustā, atzīmējot VAS “Latvijas dzelzceļš” 104. gadadienu, Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejā 58 izcilākie koncerna VAS “Latvijas dzelzceļš” darbinieki saņēma apbalvojumus: Atzinības rakstus, kā arī svinīgi tika parakstīts sadarbības memorands starp Satiksmes ministriju, VAS “Latvijas dzelzceļš” un Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrību (LDzSA).

Vērtīgi atzīmēt, ka Latvijas Dzelzceļa atzinības rakstu Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejā saņēma AS “LatRailNet” Juridisko un administratīvo lietu direktora vietniece finanšu jautājumos E. Bondare, kas savas darba gaitas uzsāka 2008. gada 2. janvārī SIA “LDz Infrastruktūra”, bet kopš 2011. gada 10. februāra viņa strādā AS “LatRailNet”,  pēc savas iniciatīvas ir veikusi milzīgu un neatlaidīgu darbu grāmatvedības dokumentu plūsmas optimizācijā, digitalizējot finanšu dokumentus, tādējādi efektīvi un neatsverami uzlabojot uzņēmuma un LDZ koncerna ikdienas procesus.

Komentāri slēgti