AS “LatRailNet” apstiprina maksas par pārvaldītāja būtisko funkciju veikšanu no 2019.gada 8.decembra

AS “LatRailNet” valde 2019.gada 8.novembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.JALP-1.3/87-2019 “Par maksas par būtisko funkciju veikšanu periodam no 2019.gada 8.decembra līdz 2020.gada 12.decembrim noteikšanu”, ar kuru noteiktas maksas par AS “LatRailNet” sniegtajiem pakalpojumiem nākamajā vilcienu kustības gada grafika periodā.

Pilns AS “LatRailNet” valdes lēmuma teksts pieejams pievienotajā dokumentā zemāk:


AS “LatRailNet” 2019.gada 8.novembra valdes lēmums Nr.JALP-1.3/87-2019


 

Attēls:
“2M62-1003_Zemitani” by Егор Журавлёв (CC BY-SA 2.0)

Komentāri slēgti