AS “LatRailNet” apstiprina maksas par pārvaldītāja būtisko funkciju veikšanu no 2020.gada 13.decembra

AS “LatRailNet” valde 2020.gada 14.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.JALP-1.3/74-2020 “Par maksas par būtisko funkciju veikšanu periodam no 2020.gada 13.decembra līdz 2021.gada 11.decembrim noteikšanu”, ar kuru noteiktas maksas par AS “LatRailNet” sniegtajiem pakalpojumiem nākamajā vilcienu kustības gada grafika periodā.

Ar minēto lēmumu ir noteiktas šādas maksas par būtisko funkciju veikšanu:

1. Pieteikuma nodrošinājuma maksājums:
1. 1. Kravu kustībā EUR 10,49 par 1 iedalīto vilcienu ceļu
1.2. Pasažieru kustībā EUR 4,67 par 1 iedalīto vilcienu ceļu

2. Maksa par ārpusplāna pieteikuma izskatīšanu:
2. 1. Kravu kustībā EUR 26,05 par 1 iedalīto vilcienu ceļu
2.2. Pasažieru kustībā EUR 26,05 par 1 iedalīto vilcienu ceļu

3. Maksa par koordinēšanas procedūru:
3. 1. Kravu kustībā EUR 375,03 par pieteikumu
3.2. Pasažieru kustībā EUR 375,03 par pieteikumu

Apstiprinātie maksas lielumi par būtisko funkciju veikšanu ir piemērojami no 2020.gada 13.decembra līdz 2021.gada 11.decembrim.

Pilns AS “LatRailNet” valdes lēmuma teksts pieejams pievienotajā dokumentā zemāk:


AS “LatRailNet” 2020.gada 14.oktobra valdes lēmums Nr.JALP-1.3/74-2020


 

Attēls:
“2M62-1003_Zemitani” by Егор Журавлёв (CC BY-SA 2.0)

Komentāri slēgti