Apstiprinātas infrastruktūras maksas akmeņogļu un konteinerkravu pārvadājumiem

AS “LatRailNet” valde 2020.gada 29.decembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.JALP-1.3/86-2020 (prot. Nr.JALP-1.2/86-2020) “Par infrastruktūras maksas lielumu noteikšanu tirgus segmentos “akmeņogļu kravu pārvadājumi starptautiskajā 1520 kustībā savienojumos ar pieostu stacijām LDZ tīklā” un “konteinerkravu pārvadājumi starptautiskajā 1520 kustībā” periodam no 2021.gada 1.janvāra”.

Lasīt vairāk

Veikti tirgus segmentu saraksta grozījumi starptautiskajā 1520 kustībā

AS “LatRailNet” valde 2020.gada 29.decembrī (valdes lēmums Nr. JALP-1.3./85-2020, prot. Nr. JALP-1.2./85-2020) saskaņā ar Dzelzceļa likuma 11.panta pirmo daļu ir izstrādājusi un apstiprinājusi grozījumus AS “LatRailNet” 2017.gada 30.jūnija noteikumos Nr.JALP-7.6/01-2017 “Maksas aprēķināšanas shēma”. Minētie grozījumi paredz izmaiņas Maksas aprēķināšanas shēmas 6.pielikumā ietvertajā tirgus segmentu sarakstā starptautiskajā 1520 kustībā.

Lasīt vairāk

Lēmums par infrastruktūras maksu indeksāciju laika periodam no 2021.gada 1.janvāra

AS “LatRailNet” valde 2020.gada 9.novembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.JALP-1.3/78-2020 (prot. Nr.JALP-1.2/78-2020) “Par infrastruktūras maksas lielumu indeksāciju periodam no 2021.gada 1.janvāra” , ar kuru no 2021.gada 1.janvāra par 1,67% tiks indeksētas (paaugstinātas) līdz šim spēkā esošās publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras maksas.

Lasīt vairāk

AS “LatRailNet” apstiprina maksas par pārvaldītāja būtisko funkciju veikšanu no 2020.gada 13.decembra

AS “LatRailNet” valde 2020.gada 14.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.JALP-1.3/74-2020 “Par maksas par būtisko funkciju veikšanu periodam no 2020.gada 13.decembra līdz 2021.gada 11.decembrim noteikšanu”, ar kuru noteiktas maksas par AS “LatRailNet” sniegtajiem pakalpojumiem nākamajā vilcienu kustības gada grafika periodā.

Lasīt vairāk

Pieņemts AS “LatRailNet” lēmums par grozījumiem maksas aprēķināšanas un iekasēšanas shēmās

AS “LatRailNet” valde 2020.gada 13.oktobrī (valdes lēmums Nr. JALP-1.3./73-2020, prot. Nr. JALP-1.2./73-2020) ir apstiprinājusi grozījumus AS “LatRailNet” 2017.gada 30.jūnija noteikumos Nr.JALP-7.6/01-2017 “Maksas aprēķināšanas shēma” un AS “LatRailNet” 2017.gada 30.jūnija noteikumos Nr.JALP-7.6/02-2017 “Maksas iekasēšanas shēma”.

Lasīt vairāk

Par Valsts Kontroles ieteikumu iestrādāšanu maksas aprēķināšanas shēmā

AS “LatRailNet” valde 2020.gada 21.augustā (valdes lēmums Nr. JALP-1.3./67-2020, prot. Nr. JALP-1.2./67-2020) saskaņā ar Dzelzceļa likuma 11.panta pirmo daļu ir izstrādājusi un apstiprinājusi grozījumus AS “LatRailNet” 2017.gada 30.jūnija noteikumos Nr.JALP-7.6/01-2017 “Maksas aprēķināšanas shēma”. Minētie grozījumi izstrādāti, lai nodrošinātu Valsts kontroles revīzijā izteikto ieteikumu iestrādāšanu “Maksas aprēķināšanas shēmā”, precizējot minimālos AS “LatRailNet” lēmumu par infrastruktūras maksu pieņemšanas termiņus.

Lasīt vairāk

Apstiprināta tīkla noslodzes optimizēšanas atlaide tīkla daļā Brocēni – Liepāja

AS “LatRailNet” ir pieņēmusi lēmumu par tīkla noslodzes optimizēšanas atlaidi dzelzceļa infrastruktūras tīkla iecirkņa Jelgava – Liepāja daļā posmā Brocēni – Liepāja tirgus segmentā “regulāras satiksmes iekšzemes kravu pārvadājumi ar savācējvilcieniem un izvedvilcieniem, izmantojot iepriekš rezervētus vilcienu ceļus”. Atlaide stājas spēkā ar 2020.gada 1.jūliju un ir spēkā līdz 2020./2021. kustības gada grafika perioda beigām 2021.gada 11.decembrī vai līdz datumam, ar kuru spēku zaudē ar AS “LatRailNet” 23.12.2019. valdes lēmumu Nr.JALP-1.3/100-2019 (prot. Nr.JALP-1.2/100-2019) “Par infrastruktūras maksas lielumu indeksāciju periodam no 2020.gada 1.februāra” apstiprinātās infrastruktūras maksas.

Lasīt vairāk