Lēmums par infrastruktūras maksu indeksāciju laika periodam no 2022.gada 1.septembra un laika periodam no 2023.gada 1.janvāra

AS “LatRailNet” 2022.gada 24.augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr.JALP-1.3/37-2022 (prot.Nr.JALP-1.2./37-2022) “Par infrastruktūras maksas lielumu indeksāciju periodam no 2022.gada 1.septembra līdz 2022.gada 31.decembrim un periodam no 2023.gada 1.janvāra”, ar kuru indeksētas līdz šim spēkā esošās publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras maksas.

Lasīt vairāk

Izveidots konceptuālais ziņojums par “Līdzsvarota finansēšanas modeļa nodrošināšana iekšzemes kravu pārvadājumos”

Konceptuālais ziņojums ir plānošanas dokuments, kas izstrādāts saistībā ar TAP2027 4.5.5. apakšuzdevumu “Līdzsvarota finansēšanas modeļa nodrošināšana maksas par piekļuvi dzelzceļa infrastruktūrai konkurētspējas veicināšanai iekšzemes kravu un pasažieru pārvadājumos” lai izšķirtos par turpmāko rīcību, kā arī veiktu piedāvāto risinājumu sākotnējās ietekmes izvērtēšanu, kas ievērojot dzelzceļa vides priekšrocības, TAP2027 4.5. uzdevums paredz attīstīt dzelzceļa tīkla infrastruktūru un atjaunot ritošo sastāvu.

Konceptuālais ziņojums ir saistīts ar šādiem transporta politikas rezultātiem:

  1.  uzlabotas mobilitātes iespējas,
  2.  nodrošināta konkurētspējīga un resursefektīva transporta un loģistikas sistēma
  3.  paaugstināta transporta drošība un drošums, kā rezultātā tas ietekmē vides un reģionālo politiku un ir saistīts ar visu Latvijas transporta un uzglabāšanas nozari.

Iepazīties ar ziņojumu ir iespējams pielikumā

Apstiprināta tīkla noslodzes optimizēšanas atlaide labības kravu pārvadājumiem

AS “LatRailNet” 2022.gada 15.jūlijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.JALP-1.3/37-2022 (prot.Nr.JALP-1.2./37-2022) “Par tīkla noslodzes optimizēšanas atlaides noteikšanu publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras tīkla daļā posmos Jelgava – Meitene, Jelgava – Skrunda, Jelgava – Iecava, Jelgava – Sabile, Šķirotava – Valmiera, Šķirotava – Skulte, Krustpils – Aizkraukle, Krustpils – Gulbene, Rēzekne II – Viļāni un Ventspils – Sabile”, ar kuru infrastruktūras maksai noteikta tīkla noslodzes optimizēšanas atlaide minētajos tīkla posmos tirgus segmentā “neregulāras satiksmes iekšzemes kravu pārvadājumi ar savācējvilcieniem un izvedvilcieniem. 

Lasīt vairāk

Veikta tirgus segmentu saraksta pārskatīšana un grozījumi maksas aprēķināšanas shēmā

AS “LatRailNet valde 2022.gada 17.jūnijā ir pieņēmusi valdes lēmumu “Par maksas aprēķināšanas shēmas grozījumu apstiprināšanu un tirgus segmentu saraksta pārskatīšanu” (Nr. JALP – 1.3./33-2022, prot. Nr. JALP- 1.2./33-2022). Ar minēto lēmumu ir apstiprināti grozījumi AS “LatRailNet” 2017.gada 30.jūnija noteikumos Nr.JALP-7.6/01-2017 “Maksas aprēķināšanas shēma” (MAS) un veikta dzelzceļa pārvadājumu tirgus segmentu saraksta pārskatīšana nākamajam periodam. 

Lasīt vairāk

Apstiprināti grozījumi maksas aprēķināšanas un jaudas sadales shēmās

AS “LatRailNet” valde 2022.gada 17.janvārī (valdes lēmums Nr. JALP-1.3./03-2022, prot. Nr. JALP-1.2./03-2022) ir apstiprinājusi grozījumus AS “LatRailNet” 2017.gada 30.jūnija noteikumos Nr.JALP-7.6/01-2017 “Maksas aprēķināšanas shēma” un AS “LatRailNet” 2016.gada 06.septembra noteikumos Nr.JALP-7.6/01-2016 “Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadales shēma”.

Lasīt vairāk

Lēmums par izmaiņām maksas piemērošanā akmeņogļu kravu pārvadājumos

AS “LatRailNet” 2021.gada 5.novembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.JALP-1.3/51-2021 (prot.Nr.JALP-1.2./51-2021) “Par maksas aprēķināšanas shēmas grozījumu apstiprināšanu un maksas piemērošanu akmeņogļu kravu pārvadājumos starptautiskajā 1520 kustībā”, ar kuru veikti AS “LatRailNet” 2017.gada 30.jūnija noteikumu Nr.JALP-7.6/01-2017 “Maksas aprēķināšanas shēma” 6.pielikuma 9.punkta grozījumi, precizējot tirgus segmenta “akmeņogļu kravu pārvadājumi starptautiskajā 1520 kustībā savienojumos ar pieostu stacijām LDZ tīklā” nosaukumu, piemērošanas pazīmes, kā arī pieņemt lēmumu par infrastruktūras maksas piemērošanas kārtību šim segmentam, infrastruktūras maksu saglabājot spēkā esošajā apmērā.

Minētie grozījumi nodrošinās kravas vilcienu apstrādes tehnoloģiskā procesa paātrināšanu, dzelzceļa pārvadājumu, tajā skaitā akmeņogļu kravu transportēšanas izmaksu samazināšanu pilna garuma pārvadājumu maršrutā, kā arī vienādu nosacījumu nodrošināšanu akmeņogļu kravu pārvadājumos starp visām stacijām Latvijas dzelzceļa infrastruktūras tīklā.


  AS “LatRailNet” 2021.gada 5.novembra valdes lēmums Nr.JALP-1.3./51-2021 (prot.Nr.JALP-1.2./51-2021) “Par maksas aprēķināšanas shēmas grozījumu apstiprināšanu un maksas piemērošanu akmeņogļu kravu pārvadājumos starptautiskajā 1520 kustībā”

Grozījumi AS “LatRailNet” 2017.gada 30.jūnija noteikumos Nr.JALP-7.6/01-2017 “Maksas aprēķināšanas shēma”