Publicēts jaudas sadales shēmas projekts publiskai apspriešanai

Ievērojot, ka 2016.gada 04.augustā spēkā stājās Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumi Nr.472 “Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadales noteikumi”, AS “LatRailNet”, pamatojoties uz Dzelzceļa likuma 27.panta vienpadsmito daļu, ir izstrādājusi “Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadales shēmas” projektu.

Lasīt vairāk

AS “LatRailNet” apstiprina jaudas sadales plānu nākamajam periodam

AS “LatRailNet” 2016.gada 11.jūlijā ir pieņēmusi lēmumu par jaudas sadales plāna apstiprināšanu nākamajam periodam. Jaudas sadales plāns nākamajam periodam stājas spēkā ar 2016.gada decembri un ir spēkā līdz 2017.gada decembrim.

Par pieņemto lēmumu AS “LatRailNet” informēja publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju un Valsts dzelzceļa administrāciju, nosūtot apstiprinātu jaudas sadales plānu nākamajam periodam, ievērojot iesniegtās informācijas konfidencialitāti un komersantu komercnoslēpumu saturošās informācijas aizsardzību.

Lasīt vairāk

MK apstiprina dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadales noteikumus

2016.gada 15.jūlijā apstiprināti jauni Ministru kabineta (MK) noteikumi “Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadales noteikumi”, kas nosaka kārtību, kādā tiek sadalīta publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras jauda un šīs infrastruktūras pārvaldītāja rīcību, ja infrastruktūra ir pārslogota, kā arī pārvadājumu veikšanas iesnieguma saturu, pievienojamos dokumentus, finansiālās un citas garantijas, iesniegumu izskatīšanas kārtību un rīcību pēc jaudas piešķiršanas.

Lasīt vairāk