AS “LatRailNet” sveic Jaudas sadales direktoru J. Šotu par ilggadēju darbu dzelzceļa nozarē

Šī gada jūlijā apritēja 35 gadi kopš AS “LatRailNet” Jaudas sadales direktors Jevgēnijs Šots strādā dzelzceļa nozarē.  J. Šots darba gaitas dzelzceļā uzsāka 1987. gadā un ir kļuvis par tā funkcionalitātes neatņemamu sastāvdaļu.

AS “LatRailNet” sveic Jevgēniju Šotu ar lielo sasniegumu un pateicas par viņa ieguldījumu dzelzceļa nozares attīstībā Latvijā, cerot uz ilgstošu un izaugsmes pilnu sadarbību arī turpmāk!

Intervijā ar LETA Justīna Hudenko apspriež dzelzceļa pārvadājumu nākotni

Līdzšinējā situācija, kur dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas intensitāte 60% apjomā ir kravu pārvadājumiem un aptuveni 40% – pasažieru pārvadājumiem, kopš sankciju ieviešanas vairs nepastāv. Dzelzceļa tīklā ir jārod risinājumi, lai apkalpotu 26% kravu pārvadājumus un 73% pasažieru pārvadājumus –  intervijā aģentūrai LETA norāda AS “LatRailNet” valdes priekšsēdētāja Justīna Hudenko.

J.Hudenko papildina, ka pieaugs valsts budžeta izdevumi par dzelzceļa uzturēšanu, jo kravu pārvadātāji maksās daudz mazāku daļu no šīm izmaksām nekā iepriekš. Mainoties infrastruktūras lietotāju sadalījumam, mainās arī attiecināmo izmaksu proporcija un pasažieru pārvadātājiem tagad būs jāmaksā vairāk nekā kravu pārvadātājiem. Vērtīgi ir uzsvērt, ka pasažieru pārvadājumu izmaksas tiek segtas no valsts budžeta, no kā izriet jautājums, vai valsts budžets ir spējīgs izlīdzināt šo pārmaiņu izmaksas.

Pārrunājot infrastruktūras piemērotību iekšzemes pārvadājumiem pa dzelzceļu plašākai attīstībai, J. Hudenko uzvēra, ka vēsturiski infrastruktūra tika veidota ar dzelzceļa sliežu atzariem rūpniecības teritorijās. Pašlaik ir redzams, ka vairums no šiem sliežu ceļiem netiek utilizēti, jo tie nesniedzas līdz jaunajiem loģistikas centriem. Lai loģistikas centri būtu ieinteresēti pievedceļu uzturēšanā vai arī jaunu centru veidošanā, dzelzceļa sasniedzamības vietās jābūt skaidram plānam par dzelzceļa infrastruktūras attīstību.

Lasīt vairāk

AS “LatRailNet” piedāvā ieskatu PRIME KPI dzelzceļa darbības rādītāju pārskatā par 2020. gadu

AS “LatRailNet” piedāvā ieskatu Eiropas Komisijas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju platformas (PRIME) pētījuma rezultātos par būtiskākajām indikatoru (KPI) grupām, kurām ir nozīmīga loma dzelzceļa infrastruktūras uzlabošanā un attīstībā. Pētījumā katrai indikatoru grupai tika izvirzīti mērķi un tā gaitā tika apkopoti pārskata periodā sasniegtie rezultāti.

Pētījums veikts PRIME platformas ietvaros, šobrīd piedāvājot pārskata rezultātus par 2016 – 2020.gadu. PRIME platformas nozares darbības rādītāju apakšgrupa (PRIME KPI & Benchmarking subgroup) tika izveidota 2014.gadā ar mērķi sekot dzelzceļa nozares tendencēm Eiropas Savienības (ES) mērogā, vienlaikus novērtējot sasniegtos rezultātus un izvirzot jaunus mērķus, tādejādi nepārtraukti pilnveidojot Eiropas dzelzceļu darbību.

Ikgadējā pētījumā piedalījās 19 Eiropas valstu infrastruktūru pārvaldītāji. Pētījumā tika apskatītas indikatoru grupas par dzelzceļa nozares galvenajām tendencēm, finanšu rādītājiem, drošību, vidi, infrastruktūras pārvaldītāju darbības precizitāti un Eiropas dzelzceļa satiksmes vadības sistēmu (ERTMS), kā arī citas ne mazāk nozīmīgas indikatoru grupas. Lasīt vairāk

akmeņogles

AS “LatRailNet” izvērtējusi tirgus apstākļus akmeņogļu kravu pārvadājumos

Lai nodrošinātu konkurētspējīgus publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras maksas nosacījumus akmeņogļu pārvadājumos starptautiskajā 1520 satiksmē, AS “LatRailNet” 2020.gada izskaņā pieņēma lēmumu, ar kuru tika pilnveidota dzelzceļa pārvadājumu tirgus segmentācija un apstiprināta samazināta infrastruktūras maksa akmeņogļu pārvadājumos. Kopš 2020.gada oktobra faktiski bija izsīkuši masveidīgi akmeņogļu kravu pārvadājumi starptautiskajā 1520 kustībā virzienā uz Latvijas jūras ostām, kas vēsturiski nodrošināja būtisku dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja ieņēmumu daļu un darbības stabilitāti. Minēto darbību rezultātā ir izdevies atjaunot kravu plūsmu, un šādā situācijā ir būtiski dot tirgum signālus, ka Latvija joprojām spēj nodrošināt tranzītkoridora konkurētspēju un labvēlīgus finansiālos nosacījumus kopējā loģistikas ķēdē.

Lasīt vairāk

Apstiprinātas AS “LatRailNet” sniegto pakalpojumu maksas 2022./2023. gada periodam

AS “LatRailNet” valde 2022.gada 11.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.JALP-1.3./50-2022 “Par maksas par būtisko funkciju veikšanu no 2022.gada 11.decembra līdz 2023.gada 9.decembrim noteikšanu”, ar kuru noteiktas maksas par AS “LatRailNet” sniegtajiem pakalpojumiem nākamajā  vilcienu kustības gada grafika periodā, kas sāksies š.g. 11.decembrī.

Lasīt vairāk

AS “LatRailNet” viesojās Zviedrijas Institūta menedžmenta programmas dalībnieki no Zviedrijas, Igaunijas un Lietuvas

21. Septembrī Latvijā un AS “LatRailNet” viesojās daļa Zviedrijas Institūta menedžmenta programmas, kurā dalību ņem arī AS “LatRailNet” valdes priekšsēdētāja Justīna Hudenko. Vizītē piedalījās pārstāvji no Zviedrijas, Igaunijas, Lietuvas un Latvijas.

Vizītes mērķis bija redzēt ilgstpējas un cirkulārās ekonomijas piemērus, kuri darbojas ar pozitīviem rezultātiem ekonomikā.

Vizītes laikā tika apmeklēti uzņēmumi, kuri ir raduši ilgtspējīgus risinājumus savos uzņēmumos, kā Getliņi Eko un Sakret Latvia. Dalībnieki pēc iepazīšanās ar AS “LatRailNet” darbību,  pārrunāja arodbiedrību lomu un nozīmi darbinieku un uzņēmumu darbībā, kā daļu no Zviedrijas Institūta menedžmenta programmas lekciju cikla. 

AS “LatRailNet” priecājās uzņemt viesus un piedalīties domu raisošās sarunās. 

AS “LatRailNet” apmeklē forumu “Sievietes karjeras iespējas pasažieru pārvadājumos: no darbinieces līdz vadītājai”

Atklājot forumuSievietes karjeras iespējas pasažieru pārvadājumos: no darbinieces līdz vadītājaiSatiksmes ministrijas Valsts sekretāre Ilonda Stepanova atzina: “Mūsdienās sievietes pasažieru pārvadājumos darbojas ne tikai administratīvā un vadības līmenī, bet arī transportlīdzekļu vadītājas un transporta inženieres, dalījums sieviešu un vīriešu darbības jomās vairs nepastāv. 

Foruma laikā tika aktualizēti transporta nozarei šobrīd ļoti būtiski jautājumi par autobusu vadītāju trūkumu, sieviešu nepietiekamu pārstāvniecību transporta nozarē, pieaugošo vecuma atšķirība starp gados jaunākiem un vecākiem autobusu vadītājiem, jaunu autobusu vadītāju piesaisti. 

Izglītības jomas profesionāļi dalījās informācijā par mūžizglītības iespējām, formālo un neformālo izglītību transporta nozarē un Nodarbinātības un valsts aģentūras piedāvātajām iespējām. 

Tika uzsvērta nepieciešamība pēc speciālistiem ar augstāku izglītību. Lai apmierinātu pieaugošo pieprasījumu pēc augsti izglītotiem profesionāļiem transporta uzņēmumi ir uzsākuši sadarbības ar mācību iestādēm. Augstāko izglītības iestāžu pārstāvji uzsver, ka, veidojot studiju programmas, vērā tiek ņemti profesiju standarti un spējas, kas tiek pieprasītas darba piedāvājumos.  Lasīt vairāk

Dzelzceļa nozares pārstāvji tiekas AS “LatRailNet” konsultatīvās padomes sēdē

13.septembrī videokonferences režīmā notika Valsts dzelzceļa administrācijas organizēta konsultatīvās padomes sēde, kuras ietvaros piedaloties AS “LatRailNet”, Valsts dzelzceļa administrācijas, infrastruktūras pārvaldītāja VAS “Latvijas dzelzceļš”, Satiksmes ministrijas un dzelzceļa pārvadātāju pārstāvjiem, tika pārrunāti nozarei aktuālie jautājumi. Lasīt vairāk