Aizvadīts infrastruktūras maksas profesionāļu vebinārs Track Access Charges Summit

Track Access Charges Summit, kuram bija jānorisinās Rīgā 2020.gada 21. un 22. aprīlī, norisinājās vebināra veidā, ko organizēja Marieke van Gompel, RailTech galvenā redaktore. Stefans Maršnigs (Stefan Marschnig) un Ivans Vidovičs (Ivan Vidovic), abi Gracas Tehniskās universitātes pētnieki un Justīna Hudenko, AS “LatRailNet” valdes priekšsēdētāja, rīkotājdirektore, bija tīmekļa semināra viesi. Tīmekļa seminārs izpelnījās lielu interesi.

Lasīt vairāk

Atzinums par AS “LatRailNet” pasākumiem neatkarības prasību nodrošināšanā

Saskaņā ar Valsts dzelzceļa administrācijas 2020.gada 14.aprīļa elektroniski parakstītu atzinumu Nr.2-2-29 “Par AS “LatRailNet” Ziņojumu “Par veiktajiem pasākumiem publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veicēja neatkarības prasību nodrošināšanā 2019.gadā””, Valsts dzelzceļa administrācija ir izvērtējusi AS “LatRailNet” ziņojumu un konstatējusi, ka izstrādāti iekšējie normatīvie dokumenti, veikti nozīmīgi pasākumi gan ievērojot ārējo tiesisko regulējumu, gan izpildot Valsts dzelzceļa administrācijas lēmumus, gan koncerna un AS “LatRailNet” iekšējo dokumentu normas, lai nodrošinātu neatkarības prasību ievērošanu saskaņā ar nacionālo normatīvo aktu nosacījumiem.

Lasīt vairāk

AS “LatRailNet” paziņojums par vienības vidējo tiešo izmaksu apmēru visā tīklā

Saskaņā ar AS “LatRailNet” 2019.gada 23.decembra valdes lēmumu Nr.JALP-1.3/100-2019 (prot. Nr.JALP-1.2/100-2019) “Par infrastruktūras maksas lielumu indeksāciju periodam no 2020.gada 1.februāra” ir apstiprināti indeksētie maksas par DzL 12.1panta pirmajā daļā minēto minimālo piekļuves pakalpojumu kompleksu un par piekļuvi infrastruktūrai, kas savieno infrastruktūru ar apkalpes vietām (turpmāk – infrastruktūras maksa), lielumi periodam no 2020.gada 1.februāra.

Lasīt vairāk