AS “LatRailNet” atklāj uzņēmuma jaunās biroja telpas Turgeņeva ielā 21, Rīgā

No 2020.gada 1.aprīļa AS “LatRailNet” ir pārcēlusies uz jaunām biroja telpām Turgeņeva ielā 21, Rīgā. Jaunajās telpās 5. jūnijā kopā ar uzņēmuma sadarbības partneriem, šaurā lokā, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumu nosacījumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanā, tika aizvadīta svinīga telpu atklāšana.

Ceram uz veiksmīgu un panākumiem bagātu tālāko uzņēmuma darbību jaunā un ērtā darba vidē!

Atgādinām, ka ir mainīta arī AS “LatRailNet” juridiskā adrese, kas turpmāk ir Turgeņeva iela 21, Rīga, LV-1050 (pilna informācija par uzņēmuma rekvizītiem šeit).

Apstiprināta tīkla noslodzes optimizēšanas atlaide tīkla daļā Brocēni – Liepāja

AS “LatRailNet” ir pieņēmusi lēmumu par tīkla noslodzes optimizēšanas atlaidi dzelzceļa infrastruktūras tīkla iecirkņa Jelgava – Liepāja daļā posmā Brocēni – Liepāja tirgus segmentā “regulāras satiksmes iekšzemes kravu pārvadājumi ar savācējvilcieniem un izvedvilcieniem, izmantojot iepriekš rezervētus vilcienu ceļus”. Atlaide stājas spēkā ar 2020.gada 1.jūliju un ir spēkā līdz 2020./2021. kustības gada grafika perioda beigām 2021.gada 11.decembrī vai līdz datumam, ar kuru spēku zaudē ar AS “LatRailNet” 23.12.2019. valdes lēmumu Nr.JALP-1.3/100-2019 (prot. Nr.JALP-1.2/100-2019) “Par infrastruktūras maksas lielumu indeksāciju periodam no 2020.gada 1.februāra” apstiprinātās infrastruktūras maksas.

Lasīt vairāk

Aizvadīts infrastruktūras maksas profesionāļu vebinārs Track Access Charges Summit

Track Access Charges Summit, kuram bija jānorisinās Rīgā 2020.gada 21. un 22. aprīlī, norisinājās vebināra veidā, ko organizēja Marieke van Gompel, RailTech galvenā redaktore. Stefans Maršnigs (Stefan Marschnig) un Ivans Vidovičs (Ivan Vidovic), abi Gracas Tehniskās universitātes pētnieki un Justīna Hudenko, AS “LatRailNet” valdes priekšsēdētāja, rīkotājdirektore, bija tīmekļa semināra viesi. Tīmekļa seminārs izpelnījās lielu interesi.

Lasīt vairāk

Atzinums par AS “LatRailNet” pasākumiem neatkarības prasību nodrošināšanā

Saskaņā ar Valsts dzelzceļa administrācijas 2020.gada 14.aprīļa elektroniski parakstītu atzinumu Nr.2-2-29 “Par AS “LatRailNet” Ziņojumu “Par veiktajiem pasākumiem publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veicēja neatkarības prasību nodrošināšanā 2019.gadā””, Valsts dzelzceļa administrācija ir izvērtējusi AS “LatRailNet” ziņojumu un konstatējusi, ka izstrādāti iekšējie normatīvie dokumenti, veikti nozīmīgi pasākumi gan ievērojot ārējo tiesisko regulējumu, gan izpildot Valsts dzelzceļa administrācijas lēmumus, gan koncerna un AS “LatRailNet” iekšējo dokumentu normas, lai nodrošinātu neatkarības prasību ievērošanu saskaņā ar nacionālo normatīvo aktu nosacījumiem.

Lasīt vairāk

AS “LatRailNet” paziņojums par vienības vidējo tiešo izmaksu apmēru visā tīklā

Saskaņā ar AS “LatRailNet” 2019.gada 23.decembra valdes lēmumu Nr.JALP-1.3/100-2019 (prot. Nr.JALP-1.2/100-2019) “Par infrastruktūras maksas lielumu indeksāciju periodam no 2020.gada 1.februāra” ir apstiprināti indeksētie maksas par DzL 12.1panta pirmajā daļā minēto minimālo piekļuves pakalpojumu kompleksu un par piekļuvi infrastruktūrai, kas savieno infrastruktūru ar apkalpes vietām (turpmāk – infrastruktūras maksa), lielumi periodam no 2020.gada 1.februāra.

Lasīt vairāk