Pieņemts lēmums par infrastruktūras maksu indeksāciju no 2020.gada 1.februāra

AS “LatRailNet” valde 2019.gada 23.decembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.JALP-1.3/10-2019 “Par infrastruktūras maksas lielumu indeksāciju periodam no 2020.gada 1.februāra” , ar kuru no 2020.gada 1.februāra par 2,57% tiks indeksētas (paaugstinātas) AS “LatRailNet” apstiprinātās infrastruktūras maksas.

2020.gadā ir plānots patēriņa cenu indeksa un darba samaksas fondu ietekmējošo vērtību palielinājums par 2,5%, ražotāju cenu indeksa pieaugums par 2,7%, savukārt summārā izmaksu indeksācijas likme ir noteikta 2,57% apmērā.


AS “LatRailNet” 2019.gada 23.decembra valdes lēmums Nr.JALP-1.3/100-2019


Summārā izmaksu indeksācijas likme ir piemērojama maksas lielumiem, kas apstiprināti AS “LatRailNet” 2019.gada 17.jūnija valdes lēmuma Nr.JALP-1.3/45-2019 “Par infrastruktūras vienības vidējo tiešo izmaksu noteikšanu un minimālo piekļuves pakalpojumu kompleksu, un par piekļuvi infrastruktūrai, kas savieno infrastruktūru ar apkalpes vietām, un citu saistīto maksas lielumu noteikšanu periodam pēc 2019.gada 1.jūlija” darba kārtības 2.jautājuma nolemjošajā daļā, AS “LatRailNet” 2019.gada 30.septembra valdes lēmuma Nr.JALP-1.3/75-2019 “Par dzelzceļa infrastruktūras jaudas nodrošinājuma maksām un visu izmaksu parametru vienības vidējām tiešajām izmaksām 1 vilcienu kilometra darbības rādītāja vienībai periodam no 2019.gada 1.oktobra” nolemjošās daļas 2. un 3.punktā un AS “LatRailNet” 2019.gada 4.jūlija valdes lēmuma Nr.JALP-1.3/49-2019 “Par pakāpeniskas ieviešanas plāna piemērošanu maksām par jaudu, ko izmanto tehnoloģisko procesu nodrošināšanai periodam pēc 2019.gada 1.jūlija” 1.punktā.

Attēli:
“Daugavpils 2015” by stillbild (CC BY 2.0)

Komentāri slēgti