Lēmums par infrastruktūras maksu indeksāciju laika periodam no 2021.gada 1.janvāra

AS “LatRailNet” valde 2020.gada 9.novembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.JALP-1.3/78-2020 (prot. Nr.JALP-1.2/78-2020) “Par infrastruktūras maksas lielumu indeksāciju periodam no 2021.gada 1.janvāra” , ar kuru no 2021.gada 1.janvāra par 1,67% tiks indeksētas (paaugstinātas) līdz šim spēkā esošās publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras maksas.

Atbilstoši Finanšu ministrijas publicētajiem galvenajiem makroekonomiskajiem rādītājiem un prognozēm, kas ņemtas par pamatu Latvijas Vidēja termiņa budžeta ietvara 2021.-2023.gadam sagatavošanā, 2021.gadā ir plānots patēriņa cenu indeksa un darba samaksas fondu ietekmējošo vērtību palielinājums par 1,2% un ražotāju cenu indeksa pieaugums par 1,3%, tādejādi dzelzceļa infrastruktūras maksai noteiktā summārā izmaksu indeksācijas likme aprēķināta 1,67% apmērā.


AS “LatRailNet” 2020.gada 9.novembra valdes lēmums Nr.JALP-1.3/78-2020


Summārā izmaksu indeksācijas likme 1,67% apmērā ir piemērojama spēkā esošajiem infrastruktūras maksas lielumiem, kas apstiprināti ar AS “LatRailNet” 2019.gada 23.decembra valdes lēmumu Nr.JALP-1.3/100-2019 (prot. Nr.JALP-1.2./100-2019) “Par infrastruktūras maksas lielumu indeksāciju periodam no 2020.gada 1.februāra” un 2020.gada 30.jūnija valdes lēmumu Nr.JALP-1.3./54-2020 (prot. Nr.JALP-1.2./54-2020) “Par tīkla noslodzes optimizēšanas atlaides noteikšanu publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras tīkla iecirkņa Jelgava – Liepāja daļā posmā Brocēni – Liepāja”. Ņemot vērā pozitīvu tīkla noslodzes optimizēšanas atlaides iecirknī Rēzekne – Daugavpils ietekmi uz pārvadājumu apjomu šajā tīkla daļā, AS “LatRailNet” savā lēmumā ir noteikusi, ka minētā atlaide tīkla noslodzes veicināšanai un pārvadājumu apjoma saglabāšanai šajā tīkla daļā tiks saglabāta arī 2020./2021. vilcienu kustības gada grafika periodā, attiecīgi, pagarinot atlaides piemērošanas termiņu līdz 2021.gada 11.decembrim, kā arī no 2021.gada 1.janvāra piemērojot summāro izmaksu indeksācijas likmi 1,67% apmērā.

Attēli:
“Daugavpils 2015” by stillbild (CC BY 2.0)

Komentāri slēgti