Nerevidēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats (2020.gada 4.cet.)

Nerevidēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats (2020.gada 3.cet.)

Nerevidēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats (2020.gada 2.cet.)

Nerevidēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats (2020.gada 1.cet.)

Nerevidēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats (2019.gada 4.cet.)

Nerevidēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats (2019.gada 3.cet.)

Nerevidēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats (2019.gada 2.cet.)

Nerevidēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats (2019.gada 1.cet.)

Nerevidēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats (2018.gada 4.cet.)

Nerevidēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats (2018.gada 3.cet.)

Nerevidēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats (2018.gada 2.cet.)

Nerevidēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats (2018.gada 1.cet.)

Nerevidēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats (2017.gada 4.cet.)

Nerevidēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats (2017.gada 3.cet.)

Nerevidēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats (2017.gada 2.cet.)

Nerevidēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats (2017.gada 1.cet.)

Nerevidēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats (2016.gada 4.cet.)

Nerevidēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats (2016.gada 3.cet)

Nerevidēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats (2016.gada 2.cet.)

Nerevidēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats (2016.gada 1.cet.)

Nerevidēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats (2015.gads 4.cet.)

Nerevidēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats (2015.gads 3.cet.)

Nerevidēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats (2015.gads 2.cet.)

Nerevidēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats (2015.gads 1.cet.)