Lēmums par redakcionāliem grozījumiem AS “LatRailNet” 2019.gada 17.jūnija valdes lēmumā

AS “LatRailNet” valde 2019.gada 28.jūnijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.JALP-1.3/46-2019 “Par grozījumiem AS “LatRailNet” 2019.gada 17.jūnija valdes lēmumā Nr.JALP-1.3/45-2019 “Par infrastruktūras vienības vidējo tiešo izmaksu noteikšanu un minimālo piekļuves pakalpojumu kompleksu, un par piekļuvi infrastruktūrai, kas savieno infrastruktūru ar apkalpes vietām, un citu saistīto maksas lielumu noteikšanu periodam pēc 2019.gada 1.jūlija” (pielikumā), ar kuru ir veikti redakcionāli grozījumi (grozīts indeksa nosaukums, 6.punkta nosaukums un atsevišķas ailes nosaukums) AS “LatRailNet” valdes 2019.gada 17.jūnija lēmumā Nr.JALP-1.3/45-2019 “Par infrastruktūras vienības vidējo tiešo izmaksu noteikšanu un minimālo piekļuves pakalpojumu kompleksu, un par piekļuvi infrastruktūrai, kas savieno infrastruktūru ar apkalpes vietām, un citu saistīto maksas lielumu noteikšanu periodam pēc 2019.gada 1.jūlija”.

Papildus ērtākai lietošanai pielikumā ir pievienota AS “LatRailNet” valdes 2019.gada 17.jūnija lēmuma Nr.JALP-1.3/45-2019 konsolidētā versija (uz kuru nav attiecināmas Dzelzceļa likumā noteiktās prasības, tajā skaitā, par pārsūdzību).


 AS “LatRailNet” 2019.gada 17.jūnija valdes lēmuma Nr.JALP-1.3/45-2019 konsolidētā versija
 AS “LatRailNet” 2019.gada 28.jūnija valdes lēmums Nr.JALP-1.3/46-2019


Attēls:
“Gray electronic calculator buttons” by Bernt Rostad (CC BY 2.0)

 

Komentāri slēgti