Pieņemts AS “LatRailNet” lēmums par infrastruktūras maksām pēc 2019. gada 1.jūlija

AS “LatRailNet” valde 2019.gada 17.jūnijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.JALP-1.3/45-2019 par infrastruktūras vienības vidējo tiešo izmaksu noteikšanu un minimālo piekļuves pakalpojumu kompleksu, un par piekļuvi infrastruktūrai, kas savieno infrastruktūru ar apkalpes vietām, un citu saistīto maksas lielumu noteikšanu periodam pēc 2019.gada 1.jūlija


 AS “LatRailNet” 2019.gada 17.jūnija valdes lēmums Nr.JALP-1.3/45-2019


 

 

Attēls:
“2TE116-1050_TukumsII_9.V.2016” by Егор Журавлёв (CC BY-SA 2.0)

Komentāri slēgti