Apstiprinātas infrastruktūras maksas akmeņogļu un konteinerkravu pārvadājumiem

AS “LatRailNet” valde 2020.gada 29.decembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.JALP-1.3/86-2020 (prot. Nr.JALP-1.2/86-2020) “Par infrastruktūras maksas lielumu noteikšanu tirgus segmentos “akmeņogļu kravu pārvadājumi starptautiskajā 1520 kustībā savienojumos ar pieostu stacijām LDZ tīklā” un “konteinerkravu pārvadājumi starptautiskajā 1520 kustībā” periodam no 2021.gada 1.janvāra”.

Ņemot vērā, ka ir veikti grozījumi maksas aprēķināšanas shēmā, paredzot izmaiņas tirgus segmentu sarakstā starptautiskajā 1520 kustībā un ieviešot jaunus tirgus segmentus, AS “LatRailNet” ir pieņēmusi lēmumu par infrastruktūras maksas lielumu apstiprināšanu jaunieviestajiem tirgus segmentiem.

Tirgus segmentā “akmeņogļu kravu pārvadājumi starptautiskajā 1520 kustībā savienojumos ar pieostu stacijām LDz tīklā” infrastruktūras maksas periodam no 2021.gada 1.janvāra noteiktas šādā apmērā:

5,36 euro par vilcienu km (bez pievienotās vērtības nodokļa)
316,93 euro par aizlaisto vilcienu (bez pievienotās vērtības nodokļa)

Tirgus segmentā “konteinerkravu pārvadājumi starptautiskajā 1520 kustībā” infrastruktūras maksas noteiktas šādā apmērā maksas periodam no 2021.gada 1.janvāra noteiktas šādā apmērā:

3,55 euro par vilcienu km (bez pievienotās vērtības nodokļa)
192,60 euro par aizlaisto vilcienu (bez pievienotās vērtības nodokļa)

Pilnu valdes lēmuma tekstu skatīt zemāk:


AS “LatRailNet” 2020.gada 29.decembra valdes lēmums Nr.JALP-1.3/86-2020


 

Attēls:
“2TE116-1050_TukumsII_9.V.2016” by Егор Журавлёв (CC BY-SA 2.0)

Komentāri slēgti