Lēmums par pakāpeniskas ieviešanas plānu maksām par jaudu tehnoloģiskajā kustībā

AS “LatRailNet” paziņo, ka atbilstoši AS “LatRailNet” 2019.gada 17.jūnija lēmuma Nr.JALP-1.3/45-2019 “Par infrastruktūras vienības vidējo tiešo izmaksu noteikšanu un minimālo piekļuves pakalpojumu kompleksu, un par piekļuvi infrastruktūrai, kas savieno infrastruktūru ar apkalpes vietām, un citu saistīto maksas lielumu noteikšanu periodam pēc 2019.gada 1.jūlija“ (turpmāk – Lēmums) darba kārtības 2.jautājuma nolemjošās daļas 5.punktam – Valsts dzelzceļa administrācija ir oficiāli lūgusi AS “LatRailNet” piemērot pakāpeniskas ieviešanas plānu Lēmuma darba kārtības 2.jautājuma nolemjošās daļas 4.punktā noteiktajām maksām par jaudu, ko izmanto tehnoloģisko procesu nodrošināšanai periodam pēc 2019.gada 1.jūlija, piemērojot Lēmuma darba kārtības 2.jautājuma nolemjošās daļas 5.punktā noteiktos maksas lielumus.

Uz tā pamata AS “LatRailNet” valde 2019.gada 04.jūlijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.JALP-1.3/49-2019 “Par pakāpeniskas ieviešanas plāna piemērošanu maksām par jaudu, ko izmanto tehnoloģisko procesu nodrošināšanai periodam pēc 2019.gada 1.jūlija“

Atsauces uz tiesību aktiem:

Saskaņā ar AS “LatRailNet” 17.06.2019. valdes lēmumā Nr.JALP-1.3/45-2019 (prot. Nr.JALP-1.2/45-2019) “Par infrastruktūras vienības vidējo tiešo izmaksu noteikšanu un minimālo piekļuves pakalpojumu kompleksu, un par piekļuvi infrastruktūrai, kas savieno infrastruktūru ar apkalpes vietām, un citu saistīto maksas lielumu noteikšanu periodam pēc 2019.gada 1.jūlija” 5.punktā nolemto ir noteiktas maksas par jaudu, ko izmanto tehnoloģisko procesu nodrošināšanai periodam pēc 2019.gada 1.jūlija.


AS “LatRailNet” lēmums Nr.JALP-1.3/49-2019 “Par pakāpeniskas ieviešanas plāna piemērošanu maksām par jaudu, ko izmanto tehnoloģisko procesu nodrošināšanai periodam pēc 2019.gada 1.jūlija“


 

Attēls:
“Riga Railway Bridge” by Bernt Rostad (CC BY 2.0)

Komentāri slēgti