Izveidots konceptuālais ziņojums par “Līdzsvarota finansēšanas modeļa nodrošināšana iekšzemes kravu pārvadājumos”

Konceptuālais ziņojums ir plānošanas dokuments, kas izstrādāts saistībā ar TAP2027 4.5.5. apakšuzdevumu “Līdzsvarota finansēšanas modeļa nodrošināšana maksas par piekļuvi dzelzceļa infrastruktūrai konkurētspējas veicināšanai iekšzemes kravu un pasažieru pārvadājumos” lai izšķirtos par turpmāko rīcību, kā arī veiktu piedāvāto risinājumu sākotnējās ietekmes izvērtēšanu, kas ievērojot dzelzceļa vides priekšrocības, TAP2027 4.5. uzdevums paredz attīstīt dzelzceļa tīkla infrastruktūru un atjaunot ritošo sastāvu.

Konceptuālais ziņojums ir saistīts ar šādiem transporta politikas rezultātiem:

  1.  uzlabotas mobilitātes iespējas,
  2.  nodrošināta konkurētspējīga un resursefektīva transporta un loģistikas sistēma
  3.  paaugstināta transporta drošība un drošums, kā rezultātā tas ietekmē vides un reģionālo politiku un ir saistīts ar visu Latvijas transporta un uzglabāšanas nozari.

Iepazīties ar ziņojumu ir iespējams pielikumā

Komentāri slēgti