Par dzelzceļa infrastruktūras jaudas iedalīšanu jaunā iecirknī Bolderāja – Krievu sala

Saskaņā ar publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras (turpmāk – infrastruktūra) pārvaldītāja VAS “Latvijas dzelzceļš” 2019.gada 10.janvāra Prezidentu padomes lēmumu Nr.PP-1/1 “Par VAS “Latvijas dzelzceļš” tīkla pārskata grozījumu apstiprināšanu” ir nolemts papildināt “Valsts akciju sabiedrības “Latvijas dzelzceļš” publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras tīkla pārskatu 2018.-2019.gadam” ar jaunu infrastruktūras iecirkni Bolderāja – Krievu sala.

Lai izstrādātu grozījumus “Latvijas publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadales plānā no 2018.gada decembra līdz 2019.gada decembrim” (Nr.JSP-3.1/06-2018) (turpmāk – Jaudas sadales plāns) un “Vilcienu kustības grafikā no 09.12.2018.” (turpmāk – Vilcienu kustības gada grafiks), un iedalītu infrastruktūras jaudu infrastruktūras iecirknī Bolderāja – Krievu sala līdz 2019.gada decembrim, aicinām pieteikumu iesniedzējus pēc iespējas ātrākā laika posmā, bet ne vēlāk kā līdz 2019.gada 10.februārim iesniegt pieteikumus par nepieciešamo infrastruktūras jaudu infrastruktūras iecirknī Bolderāja – Krievu sala.

Līdz lēmuma pieņemšanai par Jaudas sadales plāna un Vilcienu kustības gada grafika grozījumu apstiprināšanu, AS “LatRailNet” infrastruktūras iecirknī Bolderāja – Krievu sala iedalīs vilcienu ceļus (15 vilcienu pāri diennaktī) saskaņā ar ārpusplāna vilcienu pieteikumiem.

Attēls:
“Train 2” by Ricardo Liberato (CC BY 2.0)

 

Komentāri slēgti