Pieņemts lēmums par jaudas sadales plāna apstiprināšanu nākamajam periodam

AS “LatRailNet” 2019.gada 15.jūlijā ir pieņēmusi lēmumu par jaudas sadales plāna apstiprināšanu nākamajam periodam. Jaudas sadales plāns nākamajam periodam stājas spēkā ar 2019.gada decembri un ir spēkā līdz 2020.gada decembrim.

Par pieņemto lēmumu AS “LatRailNet” informēs publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju un Valsts dzelzceļa administrāciju, nosūtot apstiprinātu jaudas sadales plānu nākamajam periodam, ievērojot iesniegtās informācijas konfidencialitāti un komersantu komercnoslēpumu saturošās informācijas aizsardzību.

Tāpat par pieņemto lēmumu AS “LatRailNet” informēs dzelzceļa pārvadātājus, nosūtot tiem jaudas sadales plāna nākamajam periodam izrakstu, ievērojot iesniegtās informācijas konfidencialitāti un komersantu komercnoslēpumu saturošās informācijas aizsardzību.

Attēls:
“2M62-1003_Zemitani” by Егор Журавлёв (CC BY-SA 2.0)

Komentāri slēgti