Par grozījumu apstiprināšanu jaudas sadales plānā nākamajam periodam

AS “LatRailNet” valde 2020.gada 19.martā (valdes lēmums Nr. JALP-1.3./27-2020, prot. Nr. JALP-1.2./27-2020) ir apstiprinājusi grozījumus AS “LatRailNet” jaudas sadales plānā 2019./2020. gada periodam.


AS “LatRailNet” valdes lēmums Nr.JALP-1.3./27-2020 (prot. Nr.JALP-1.2./27-2020) “Par grozījumu apstiprināšanu jaudas sadales plānā nākamajam periodam”


 

 

Attēls:
“Dubulti_station_2016_02” by Егор Журавлёв (CC BY-SA 2.0)

Komentāri slēgti