Veikti grozījumi maksas aprēķināšanas, iekasēšanas un jaudas sadales shēmās

AS “LatRailNet” 2019.gada 30.septembrī ir apstiprinājusi grozījumus AS “LatRailNet” 2016.gada 06.septembra noteikumos Nr.JALP-7.6/01-2016 “Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadales shēma” (valdes lēmums JALP-1.3./73-2019), kā arī AS “LatRailNet” 2017.gada 30.jūnija noteikumos Nr.JALP-7.6/01-2017 “Maksas aprēķināšanas shēma” un AS “LatRailNet” 2017.gada 30.jūnija noteikumos Nr.JALP-7.6/02-2017 “Maksas iekasēšanas shēma” (valdes lēmums JALP-1.3./74-2019. Minētie grozījumi ir pieejami sadaļā Tiesību akti.


Grozījumi AS “LatRailNet” 2016.gada 06.septembra noteikumos Nr.JALP-7.6/01-2016 “Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadales shēma” (apstiprināti 30.09.2019., prot. Nr. JALP-1.2./73-2019)

  Grozījumi AS “LatRailNet” 2017.gada 30.jūnija noteikumos Nr.JALP-7.6/01-2017 “Maksas aprēķināšanas shēma” (apstiprināti 30.09.2019., prot. Nr. JALP-1.2./74-2019)

Grozījumi AS “LatRailNet” 2017.gada 30.jūnija noteikumos Nr.JALP-7.6/02-2017 “Maksas iekasēšanas shēma” (apstiprināti 30.09.2019., prot. Nr. JALP-1.2./74-2019)


 

 

Attēls:
“2TE116-1050_TukumsII_9.V.2016” by Егор Журавлёв (CC BY-SA 2.0)

Komentāri slēgti