AS “LatRailNet” apstiprina grozījumus jaudas sadales plānā nākamajam periodam

AS “LatRailNet” 2017.gada 23.novembrī ir pieņēmusi lēmumu par grozījumu apstiprināšanu jaudas sadales plānā nākamajam periodam. Grozījumi stājas spēkā ar 2017.gada decembri un ir spēkā līdz 2018.gada decembrim.

Par pieņemto lēmumu AS “LatRailNet” informēja publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju un Valsts dzelzceļa administrāciju, infrastruktūras pārvaldītājam nosūtot apstiprinātus grozījumus jaudas sadales plānā nākamajam periodam, ievērojot iesniegtās informācijas konfidencialitāti un komersantu komercnoslēpumu saturošās informācijas aizsardzību.

Tāpat par pieņemto lēmumu AS “LatRailNet” informēja pieteikumu iesniedzējus (dzelzceļa pārvadātājus), nosūtot tiem grozījumu jaudas sadales plānā nākamajam periodam izrakstu, ievērojot iesniegtās informācijas konfidencialitāti un komersantu komercnoslēpumu saturošās informācijas aizsardzību.

Komentāri slēgti