Grozījumi iekasēšanas shēmā attiecībā uz nokavējuma procentu piemērošanu

AS “LatRailNet” 2018.gada 19.janvārī ir apstiprinājusi (prot. Nr.JALP-1.2/08-2018) grozījumus Nr.JALP-7.6/01-2018 2017.gada 30.jūnija noteikumos “Maksas iekasēšanas shēma” attiecībā uz nokavējuma procentiem.

Grozījumi veikti, ņemot vērā izmaiņas Dzelzceļa likumā (https://likumi.lv/ta/id/295958-grozijumi-dzelzcela-likuma). Shēmas grozījumi paredz, ka dzelzceļa pārvadātājs, kas veic pasažieru pārvadājumus uz sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma pamata, Dzelzceļa likuma 12.3 panta otrajā daļā paredzētajā gadījumā ar infrastruktūras pārvaldītāju var vienoties par nokavējuma procentu nepiemērošanu.

Apstiprinātie “Maksas iekasēšanas shēmas” 2018.gada 19.janvāra grozījumi Nr.JALP-7.6/01-2018 (prot.Nr.JALP-1.2/08-2018) pieejami sadaļā AS LatRailNet shēmas. Skatīt dokumentu šeit!

 

Attēls:
“railway” by Vladar4 (CC BY 2.0)

Komentāri slēgti