AS “LatRailNet” 2020.gada 20.maijā kļuvis par asociācijas “RailNetEurope” pilntiesīgu dalībnieku.

AS “LatRailNet” (LRN) 2020.gada 20.maijā kļuvis par asociācijas “RailNetEurope” (Association for facilitating international traffic on railway infrastructure, RNE) pilntiesīgu dalībnieku. LRN statuss apstiprināts vienbalsīgi asociācijas Ģenerālās asamblejas video sanāksmes laikā.

RNE tika izveidota 2004. gadā, lai risinātu problēmas, ar kurām saskaras starptautiskā dzelzceļa nozare. To panāk, nodrošinot risinājumus, kas nāk par labu visiem RNE locekļiem, kā arī viņu klientiem un biznesa partneriem, veicinot dalībnieku starptautisko uzņēmējdarbību. RNE loma ir arī sniegt atbalstu saistībā ar Eiropas tiesiskā regulējuma ievērošanu – saskaņotu starptautisko biznesa procesu, veidņu, rokasgrāmatu un vadlīniju izstrādi. Kopumā RNE misija ir palīdzēt tās locekļiem risināt problēmas, kas saistītas ar strauji mainīgo dzelzceļa nozari Eiropā un veicināt starptautiskās dzelzceļa satiksmes attīstību.

Dalība RNE ļauj LRN nodrošināt jaudas sadali vairākos tīklos, mainīties un dalīties ar informāciju un attīstīt dzelzceļa infrastruktūras pakalpojumu digitālus risinājumus.

RNE mājas lapa.

Komentāri slēgti