AS “LatRailNet” paziņojums par pierādījumiem tīkla darbības uzlabošanai

Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veicējs AS “LatRailNet” “Tīkla darbības uzlabošanas shēmas” 5.punktā (skat. šeit) paredzētajā kārtībā nav saņēmis pieteikumu iesniedzēju vai infrastruktūras pārvaldītāja iesniegtus pierādījumus par šīs shēmas 4.1.punktā minētajiem kavējumu cēloņiem.

Ņemot vērā, ka šādi pierādījumi nav iesniegti, attiecīgu grozījumu veikšana “Maksas aprēķināšanas shēmā” attiecībā uz maksas diferencēšanu tīkla darbības uzlabošanas nodrošināšanai, netiek paredzēta.

 

 

Attēls:
“Railways” by Ignat Gorazd (CC BY 2.0)

Komentāri slēgti