Maksas aprēķināšanas shēmas 11. nodaļas grozījumu projekts publiskai apspriešanai

Paziņojums par maksas aprēķināšanas shēmas XI nodaļas “Maksas diferencēšana tīkla darbības uzlabošanas nodrošināšanai” grozījumu projekta apspriešanu.

AS “LatRailNet” saskaņā ar Dzelzceļa likuma 11.panta devīto daļu, Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumiem Nr.471 “Noteikumi par dzelzceļa tīklā piemērojamiem darbības uzlabošanas shēmas pamatprincipiem” un ar AS “LatRailNet” 2017.gada 30.jūnija valdes lēmumu Nr.JALP-1.3/07-2017 apstiprināto noteikumu Nr.JALP-7.6/03-2017 “Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras tīkla darbības uzlabošanas shēmas” 5.punktu paziņo, ka 2017.gada 15.septembrī plkst.10:00 AS “LatRailNet” apspriežu telpā 4.stāvā Dzirnavu ielā 16, Rīgā tiek sasaukta oficiāla sanāksme ar šādu darba kārtību:

  1. maksas aprēķināšanas shēmas XI nodaļas “Maksas diferencēšana tīkla darbības uzlabošanas nodrošināšanai” grozījumu projekta (pielikumā) apspriešana;
  2. vienošanās par Shēmas galvenajiem parametriem: uzskaitāmo cēloņu sarakstu, to mērvienībām, pieļaujamām cēloņu robežām un sankciju par konkrētu rīcību, kas traucē tīkla darbībai, kompensāciju tiem, kam traucējumu dēļ rodas zaudējumi, un prēmiju finansiālām vērtībām.

 

 

Attēls:
“Railways” by Ignat Gorazd (CC BY 2.0)

Komentāri slēgti