Veikti tirgus segmentu saraksta grozījumi starptautiskajā 1520 kustībā

AS “LatRailNet” valde 2020.gada 29.decembrī (valdes lēmums Nr. JALP-1.3./85-2020, prot. Nr. JALP-1.2./85-2020) saskaņā ar Dzelzceļa likuma 11.panta pirmo daļu ir izstrādājusi un apstiprinājusi grozījumus AS “LatRailNet” 2017.gada 30.jūnija noteikumos Nr.JALP-7.6/01-2017 “Maksas aprēķināšanas shēma”. Minētie grozījumi paredz izmaiņas Maksas aprēķināšanas shēmas 6.pielikumā ietvertajā tirgus segmentu sarakstā starptautiskajā 1520 kustībā.

AS “LatRailNet” izvērtējusi no pieteikumu iesniedzējiem saņemto informāciju (pierādījumus) un guvusi apstiprinājumu, ka ir būtiski mainījušies tirgus apstākļi pārvadājumos pa dzelzceļu. Kopš 2020.gada oktobra faktiski ir pilnībā pārtraukti masveidīgi akmeņogļu kravu pārvadājumi starptautiskajā 1520 kustībā virzienā uz Latvijas jūras ostām, kas vēsturiski ir nodrošinājuši būtisku infrastruktūras pārvaldītāja ieņēmumu daļu un darbības stabilitāti. Tāpat, ir novērtēts, ka esošais konteineru pārvadājumu tarifs neļauj segt dzelzceļa pārvadātāju izmaksas pie esošās infrastruktūras maksas, īpaši ņemot vērā konteinerpārvadājumu tehnoloģiskās īpatnības.

AS “LatRailNet” ir identificējusi divus jaunus dzelzceļa pārvadājumu tirgus segmentus, t.i. “konteinerkravu pārvadājumi starptautiskajā 1520 kustībā” un “akmeņogļu kravu pārvadājumi starptautiskajā 1520 kustībā”. Ņemot vērā spēkā esošajā tirgus segmentu sarakstā paredzētās segmentu noteikšanas pazīmes, tirgus segments “regulāras satiksmes kravu pārvadājumi starptautiskajā 1520 kustībā, izmantojot iepriekš rezervētus vilcienu ceļus” ir aizstājams ar jaunizveidotu segmentu “konteinerkravu pārvadājumi starptautiskajā 1520 kustībā”, paredzot iespēju veikt pārvadājumus bez iepriekšējas vilcienu ceļu rezervācijas;

Starptautiskajā 1520 kustībā turpmāk paredzēti šādi dzelzceļa pārvadājumu tirgus segmenti:

1) konteinerkravu pārvadājumi starptautiskajā 1520 kustībā
2) akmeņogļu kravu pārvadājumi starptautiskajā 1520 kustībā savienojumos ar pieostu stacijām LDz tīklā
3) citi kravu pārvadājumi starptautiskajā 1520 kustībā

Shēmas grozījumi pieejami sadaļā “Tiesību akti” vai sekojiet saitei pielikumā.


Grozījumi AS “LatRailNet” 2017.gada 30.jūnija noteikumos Nr.JALP-7.6/01-2017 “Maksas aprēķināšanas shēma” (apstiprināti 29.12.2020., prot. Nr. JALP-1.2./85-2020)


 

 

Attēls:
“Railways” by Ignat Gorazd (CC BY 2.0)

Komentāri slēgti