AS “LatRailNet” papildina maksas aprēķināšanas shēmu ar robežstaciju Reņģe

AS “LatRailNet” 2020.gada 25.februārī ir apstiprinājusi grozījumus AS “LatRailNet” 2017.gada 30.jūnija noteikumos Nr.JALP-7.6/01-2017 “Maksas aprēķināšanas shēma” (valdes lēmums JALP-1.3./21-2020. Minētie grozījumi ir pieejami sadaļā Tiesību akti.

Lietuvas teritorijā publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras  pārvaldītājs AB “Lietuvos geležinkeliai” ir nodevis ekspluatācijā  slēgto infrastruktūras posmu, kas savieno staciju Mažeiķi un Lietuvas un Latvijas valstu robežas, tādejādi ir radusies iespēja veikt pārrobežu pārvadājumus VAS “Latvijas dzelzceļš” infrastruktūras iecirknī Glūda – Reņģe. Lai pilnvērtīgi piemērotu maksu par Dzelzceļa likuma 12.1panta pirmajā daļā minēto minimālo piekļuves pakalpojumu kompleksu un par piekļuvi dzelzceļa infrastruktūrai, kas savieno dzelzceļa infrastruktūru ar apkalpes vietām, nepieciešams veikt precizējumus AS “LatRailNet” 2017.gada 30.jūnija noteikumos Nr.JALP-7.6/01-2017 “Maksas aprēķināšanas shēma”, attiecīgo shēmas redakciju tam paredzētajos punktos papildinot ar robežstaciju Reņģe.


Grozījumi AS “LatRailNet” 2017.gada 30.jūnija noteikumos Nr.JALP-7.6/01-2017 “Maksas aprēķināšanas shēma” (apstiprināti 25.02.2020., prot. Nr. JALP-1.2./21-2020)


 

 

Attēls:
“2TE116-1050_TukumsII_9.V.2016” by Егор Журавлёв (CC BY-SA 2.0)

Komentāri slēgti