Par Valsts Kontroles ieteikumu iestrādāšanu maksas aprēķināšanas shēmā

AS “LatRailNet” valde 2020.gada 21.augustā (valdes lēmums Nr. JALP-1.3./67-2020, prot. Nr. JALP-1.2./67-2020) saskaņā ar Dzelzceļa likuma 11.panta pirmo daļu ir izstrādājusi un apstiprinājusi grozījumus AS “LatRailNet” 2017.gada 30.jūnija noteikumos Nr.JALP-7.6/01-2017 “Maksas aprēķināšanas shēma”. Minētie grozījumi izstrādāti, lai nodrošinātu Valsts kontroles revīzijā izteikto ieteikumu iestrādāšanu “Maksas aprēķināšanas shēmā”, precizējot minimālos AS “LatRailNet” lēmumu par infrastruktūras maksu pieņemšanas termiņus.

Shēmas grozījumi pieejami sadaļā “Tiesību akti” vai sekojiet saitei zemāk:


  Grozījumi AS “LatRailNet” 2017.gada 30.jūnija noteikumos Nr.JALP-7.6/01-2017 “Maksas aprēķināšanas shēma” (apstiprināti 21.08.2020., prot. Nr. JALP-1.2./67-2020)


 

Attēls:
“Railways” by Ignat Gorazd (CC BY 2.0)

Komentāri slēgti