Pieņemts AS “LatRailNet” lēmums par grozījumiem maksas aprēķināšanas un iekasēšanas shēmās

AS “LatRailNet” valde 2020.gada 13.oktobrī (valdes lēmums Nr. JALP-1.3./73-2020, prot. Nr. JALP-1.2./73-2020) ir apstiprinājusi grozījumus AS “LatRailNet” 2017.gada 30.jūnija noteikumos Nr.JALP-7.6/01-2017 “Maksas aprēķināšanas shēma” un AS “LatRailNet” 2017.gada 30.jūnija noteikumos Nr.JALP-7.6/02-2017 “Maksas iekasēšanas shēma”.

AS “LatRailNet” ir apstiprinājusi minēto shēmu grozījumus, lai nodrošinātu indeksētu infrastruktūras maksas lielumu aprēķināšanu un piemērošanu (tostarp tirgus segmentos ar iepriekš rezervētiem vilcienu ceļiem). Šajos grozījumos noteikta summārā izmaksu indeksācijas likme 1,67% apmērā infrastruktūras maksas indeksēšanai periodam no 2021.gada 1.janvāra.

Tāpat grozījumos tika precizēta saprātīgas peļņas normas aprēķināšanas kārtība maksai par būtisko funkciju veikšanu, tādējādi līdzsvarojot svārstības, kas plānošanas periodā var rasties VAS “Latvijas dzelzceļš” koncerna pieņemto vispārējo finanšu un personāla vadības lēmumu ietekmē.

Shēmu grozījumi tika izstrādāti, ievērojot Dzelzceļa likuma 11.panta pirmajā daļā un 12.panta otrajā daļā noteikto, tas ir, konsultējoties ar pieteikumu iesniedzējiem un infrastruktūras pārvaldītāju kopīgā darba grupas sanāksmē 2020.gada 7.oktobrī, piedaloties Valsts dzelzceļa administrācijas pārstāvim.

Shēmu grozījumi pieejami sadaļā “Tiesību akti” vai sekojiet saitei zemāk:


Grozījumi AS “LatRailNet” 2017.gada 30.jūnija noteikumos Nr.JALP-7.6/01-2017 “Maksas aprēķināšanas shēma” (apstiprināti 13.10.2020., prot. Nr. JALP-1.2./73-2020)

  Grozījumi AS “LatRailNet” 2017.gada 30.jūnija noteikumos Nr.JALP-7.6/02-2017 “Maksas iekasēšanas shēma” (apstiprināti 13.10.2020., prot. Nr. JALP-1.2./73-2020)

 

Attēls:
“2TE116-1050_TukumsII_9.V.2016” by Егор Журавлёв (CC BY-SA 2.0)

 

Komentāri slēgti