Pieņemts AS “LatRailNet” lēmums par grozījumiem maksas aprēķināšanas un iekasēšanas shēmās

AS “LatRailNet” valde 2020.gada 13.maijā (valdes lēmums Nr. JALP-1.3./43-2020, prot. Nr. JALP-1.2./29-2020) ir apstiprinājusi grozījumus AS “LatRailNet” 2017.gada 30.jūnija noteikumos Nr.JALP-7.6/01-2017 “Maksas aprēķināšanas shēma” un Nr.JALP-7.6/02-2017 “Maksas iekasēšanas shēma”.

Lai pilnveidotu maksāšanas nosacījumus tirgus segmentos, kuros pārvadājumus veic, izmantojot iepriekš rezervētus vilcienu ceļus, un nodrošinātu lielāku elastību un pieteikumu iesniedzēju iespējas pielāgoties mainīgajiem tirgus apstākļiem, AS “LatRailNet” ir izstrādājusi un apstiprinājusi Maksas aprēķināšanas un iekasēšanas shēmu grozījumus.

Shēmu grozījumi paredz samazinātu sākotnējo pieteikumu iesniedzēju veicamo dzelzceļa infrastruktūras jaudas nodrošinājuma maksājumu iekšzemes pārvadājumos, vienlaikus saglabājot nosacījumu, ka šādi vilcienu ceļi pieteikumu iesniedzējiem ir jāpiesaka visam kustības gada grafika periodam, attiecīgi veicot daļēju priekšapmaksu par visu periodu, bet gala maksājumu veicot atbilstoši faktiskajam pārvadājumu apjomam. Vienlaikus pieteikumu iesniedzējiem tiek dota iespēja saprātīgā laika termiņā atteikties no iepriekš rezervētiem vilcienu ceļiem, paturot tiesības atgūt iemaksāto sākotnējo pieteikuma nodrošinājuma maksājumu.

Shēmu grozījumi pieejami sadaļā “Tiesību akti” vai sekojiet saitei zemāk:


  Grozījumi AS “LatRailNet” 2017.gada 30.jūnija noteikumos Nr.JALP-7.6/01-2017 “Maksas aprēķināšanas shēma” (apstiprināti 13.05.2020., prot. Nr. JALP-1.2./43-2020)

  Grozījumi AS “LatRailNet” 2017.gada 30.jūnija noteikumos Nr.JALP-7.6/02-2017 “Maksas iekasēšanas shēma” (apstiprināti 13.05.2020., prot. Nr. JALP-1.2./43-2020)


 

Attēls:
“Riga Railway Bridge” by Bernt Rostad (CC BY 2.0)

Komentāri slēgti