Maksas diferencēšanas tīkla darbības uzlabošanas nodrošināšanai apspriešana

AS “LatRailNet” informē, ka tiek rīkota AS “LatRailNet” 2017.gada 30.jūnija noteikumu Nr.JALP-7.6/01-2017 “Maksas aprēķināšanas shēma” XI.nodaļas “Maksas diferencēšana tīkla darbības uzlabošanas nodrošināšanai” grozījumu projekta apspriešana.

Darba kārtībā paredzēta minēto noteikumu grozījumu projekta izskatīšana un priekšlikumu uzklausīšana.  Apspriedes ietvaros paredzētas diskusijas par sankciju par rīcību, kas traucē dzelzceļa infrastruktūras darbībai, kompensāciju tiem, kam traucējumu dēļ rodas zaudējumi, un prēmiju, ja kavējums pārsniedz tīkla darbības uzlabošanas shēmas 8.punktā noteiktās pieļaujamās kavējumu robežas un, ja kavējumi izraisīja citu dzelzceļa pārvadātāju vilcienu kavējumus, apmēru. Apspriede norisināsies 2019.gada 9.septembrī plkst.13:00 AS “LatRailNet” birojā Rīgā, Dzirnavu ielā 16 (4.stāvs).


Dokumenti pieejami sadaļā “Dokumentu projekti” vai sekojiet saitēm zemāk:

AS “LatRailNet” noteikumu “Maksas aprēķināšanas shēma” grozījumi (PROJEKTS) PDF
AS “LatRailNet” noteikumu “Maksas aprēķināšanas shēma” grozījumi (PROJEKTS) MS Word


Atbilstoši AS “LatRailNet” 2017.gada 30.jūnija noteikumu Nr.JALP-7.6/03-2017 “Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras tīkla darbības uzlabošanas shēma” 8.punktam dati par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja VAS “Latvijas dzelzceļš” vidējo darbības precizitātes līmeni 2018.gadā publicēti šeit:

Infrastruktūras pārvaldītāja vidējais darbības precizitātes līmenis 2018.gadā


Attēls:
“2M62-1003_Zemitani” by Егор Журавлёв (CC BY-SA 2.0)

Komentāri slēgti