Apstiprināta tīkla noslodzes optimizēšanas atlaide tīkla daļā Brocēni – Liepāja

AS “LatRailNet” ir pieņēmusi lēmumu par tīkla noslodzes optimizēšanas atlaidi dzelzceļa infrastruktūras tīkla iecirkņa Jelgava – Liepāja daļā posmā Brocēni – Liepāja tirgus segmentā “regulāras satiksmes iekšzemes kravu pārvadājumi ar savācējvilcieniem un izvedvilcieniem, izmantojot iepriekš rezervētus vilcienu ceļus”. Atlaide stājas spēkā ar 2020.gada 1.jūliju un ir spēkā līdz 2020./2021. kustības gada grafika perioda beigām 2021.gada 11.decembrī vai līdz datumam, ar kuru spēku zaudē ar AS “LatRailNet” 23.12.2019. valdes lēmumu Nr.JALP-1.3/100-2019 (prot. Nr.JALP-1.2/100-2019) “Par infrastruktūras maksas lielumu indeksāciju periodam no 2020.gada 1.februāra” apstiprinātās infrastruktūras maksas.


AS “LatRailNet” valdes lēmums Nr.JALP-1.3./54-2020 (prot. Nr.JALP-1.2./54-2020) “Par tīkla noslodzes optimizēšanas atlaides noteikšanu publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras tīkla iecirkņa Jelgava – Liepāja daļā posmā Brocēni – Liepāja”


Tīkla noslodzes optimizēšanas atlaide dzelzceļa infrastruktūras tīkla iecirkņa Jelgava – Liepāja daļā posmā Brocēni – Liepāja tirgus segmentā “regulāras satiksmes iekšzemes kravu pārvadājumi ar savācējvilcieniem un izvedvilcieniem, izmantojot iepriekš rezervētus vilcienu ceļus” (A opt nosl rezer krav reg sviv krav) noteikta 1,81 euro apmērā par vilcienu kilometru (bez pievienotās vērtības nodokļa), paredzot maksas lielumu ar atlaidi par dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanu, atjaunošanu un kustības vadību (M aratlaidi rezer krav reg sviv krav) 6,11 euro apmērā par vilcienu kilometru (bez pievienotās vērtības nodokļa).

Noteiktā tīkla noslodzes optimizēšanas atlaide attiecas uz pārvadājumiem, kas atbilst šādām pazīmēm:

1) pārvadājumi tiek veikti dzelzceļa infrastruktūras tīkla iecirkņa Jelgava – Liepāja daļā posmā Brocēni – Liepāja tirgus segmentā “regulāras satiksmes iekšzemes kravu pārvadājumi ar savācējvilcieniem un izvedvilcieniem, izmantojot iepriekš rezervētus vilcienu ceļus”;

2) pārvadājumi tiek veikti ar kravas vilcieniem, kuru sastāva garums nepārsniedz 40 nosacītos vagonus;

3) pārvadājumi tiek veikti ar vilcieniem, kuru formēšanas stacija ir Brocēni un gala stacija Liepāja vai formēšanas stacija Liepāja un gala stacija Brocēni.

 

Attēls:
“Train 2” by Ricardo Liberato (CC BY 2.0)

 

Komentāri slēgti