Par tīkla noslodzes optimizēšanas atlaides noteikšanu iecirknī Rēzekne – Daugavpils

AS “LatRailNet” ir pieņēmusi lēmumu par tīkla noslodzes optimizēšanas atlaides noteikšanu iecirknī Rēzekne – Daugavpils tirgus segmentā “citi kravu pārvadājumi starptautiskajā 1520 kustībā”. Atlaide stājas spēkā ar 2020. gada 29. martu un ir spēkā līdz kustības gada grafika perioda beigām 2020.gada 12.decembrī.


AS “LatRailNet” valdes lēmums Nr.JALP-1.3./30-2020 (prot. Nr.JALP-1.2./30-2020) “Par tīkla noslodzes optimizēšanas atlaides noteikšanu iecirknī Rēzekne – Daugavpils”


Tīkla noslodzes optimizēšanas atlaide iecirknī Rēzekne – Daugavpils tirgus segmentā “citi kravu pārvadājumi starptautiskajā 1520 kustībā” (A opt nosl ceļ uzt 1520 citi 1520 ) tika noteikta 1,87 euro  apmērā par vilcienu kilometru (bez pievienotās vērtības nodokļa), paredzot maksas lielumu ar atlaidi par dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanu un atjaunošanu (M aratlaidi ceļ uzt 1520 citi 1520 ) 7,93 euro  apmērā par vilcienu kilometru (bez pievienotās vērtības nodokļa).

Noteiktā tīkla noslodzes optimizēšanas atlaide attiecas uz pārvadājumiem, kas atbilst šādām pazīmēm:

1) pārvadājumi tiek veikti iecirknī Rēzekne – Daugavpils tirgus segmentā “citi kravu pārvadājumi starptautiskajā 1520 kustībā”;

2) pārvadājumi tiek veikti ar kravas vilcieniem, kuru bruto svars (bez lokomotīves) nepārsniedz 1000 tonnas un kuru sastāva garums nepārsniedz 10 nosacītos vagonus;

3) pārvadājumi ir paredzēti vagonu piesūtīšanai starp Rēzeknes un Daugavpils stacijām pilnsastāva vilcienu formēšanai un tiem ir izdalīts atsevišķs vilcienu numerācijas diapazons un piešķirts atbilstošs vilciena indekss.

Ja pārvadājumi atbilst augstāk minētajām pazīmēm, tiem netiek piemērota mezglu komponentes maksa (M mez uztur 1520 citi 1520 ), bet to piemēro pilnsastāva vilcieniem, kas tiek formēti Rēzeknes vai Daugavpils stacijās un kuru formēšanā izmantoti vagoni, kas pārsūtīti starp šīm stacijām.

 

 

Attēls:
“Train 2” by Ricardo Liberato (CC BY 2.0)

 

Komentāri slēgti