Panākta vienošanās par jaudas iedalīšanu pārvadājumos starp Latviju un Lietuvu

AS “LatRailNet” š.g. 20.februārī ir parakstījusi vienošanos ar Lietuvas Transporta drošības administrācijas pārstāvjiem par sadarbību dzelzceļa infrastruktūras jaudas iedalīšanā vairāk nekā vienā tīklā pārvadājumos starp Latviju un Lietuvu.

Abas puses vienojušās nodrošināt vienotu noteikumu publicēšanu savos dzelzceļa infrastruktūras tīkla pārskatos 30 kalendāra dienu laikā. Jaudas iedalīšana nepiešķir tiesības piekļūt infrastruktūras tīklam, pirms pieteikuma iesniedzējs būs izraudzījies atbilstošu pārvadātāju, kam ir piešķirta licence veikt pārvadājumus pa dzelzceļu, drošības sertifkāti un kas atbilst likumdošanas prasībām attiecīgajā valstī.


AS “LatRailNet” vienošanās ar Lietuvas Transporta drošības administrāciju par sadarbību dzelzceļa infrastruktūras jaudas iedalīšanā vairāk nekā vienā tīklā pārvadājumos starp Latviju un Lietuvu

Komentāri slēgti